Taimiteossa ryhdytään konkreettisiin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa kompensoidaan niin yritystoiminnasta kuin yksityishenkilöiden arjesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä hiilinieluja Suomeen. Taimia istuttavat suomalaiset nuoret.

It's about taimi -koulukiertue kertoo nuorille metsien merkityksestä ilmastonmuutoksessa

Lue lisää

Katso kartasta, mihin Taimiteko-metsät on istutettu!

Lue lisää

Nuoret ilmastotöissä -yhteistyökumppanit

Yhteistyössä Taimiteon kanssa