It´s about taimi -koulukiertue on käynnissä – ilmoittaudu mukaan

It´s about taimi -koulukiertue koostuu yläkoululaisille suunnatuista etäoppitunneista, joissa kerrotaan metsien monipuolisesta roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. It´s about taimi kannustaa nuoria pohtimaan ilmastonmuutosta ja omaa suhdettaan metsään. 

Mukaansa tempaavalla etänä pidettävällä oppitunnilla nuori ymmärtää muun muassa kuinka puut toimivat hiilinieluina ja oppivat, kuinka he voivat tehdä itse valintoja, jotka tukevat metsien kestävää käyttöä. Tunnilla pohdimme, mitä uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita voimme korvata puupohjaisilla materiaaleilla. It´s about taimi -tunti käsittelee teemoja, jotka pohjautuvat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Tunnit oppilaille pitää innostunut ja koulutettu lähettiläämme Teams-yhteydellä.

Etäoppitunti mahdollistaa osallistumisen mistä päin tahansa Suomea. It´s about taimi lähtee liikkeelle jo kolmatta vuotta ja oppitunneille on osallistunut tähän mennessä jo noin 3 000 oppilasta.

Opettajille

Haluaisitko antaa oppilaillesi mahdollisuuden oppia ilmastonmuutoksen ja metsien välisestä suhteesta opetussuunnitelman mukaisesti? Toivoisitko, että nuoret ymmärtävät, miten he voivat itse vaikuttaa ja ryhtyvät innokkaina toimeen paremman huomisen puolesta? Me 4H-järjestössä haluamme kutsua luokkanne mukaan ilmaiselle ja innostavalle It’s about taimi -etäoppitunnille.

Kiertue on käynnissä 18.9.–8.12. Jokaiselle oppitunnille tulee ilmoittautua viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä tapahtumaa. Tarjoamme paikkoja rajoitetusti ja oppitunnit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaa oppitunti mahdollisimman pian alla olevan linkin kautta:

Ilmoita luokkasi oppitunnille täältä!

Mitä oppilaat saavat osallistuessaan It´s about taimi -etäoppitunnille?

It’s about taimi –etäoppitunti käsittelee mukaansa tempaavalla otteella teemoja, jotka liittyvät perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppitunti kattaa seuraavat opetussuunnitelmassa mainitut yläkoulun maantiedon ja biologian opetukset tavoitteet vuosiluokille 7–9.

Biologia

  • ohjaa oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön (T6)
  • innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (T14)
  • innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (T12)
  • ohjaa oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja (T13)

Maantieto

  • ohjaa oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (T11)
  • tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi (T12)
  • kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (T4)

Oppituntia varten tarvitsette toimivan Teams-yhteyden opettajan koneelta. Paras vuorovaikutus saadaan aikaiseksi siten, että oppituntia pitävä lähettiläs heijastetaan seinälle ja opettajan kamera osoittaa luokkaa kohti. Oppitunnilla tarvitaan lisäksi oppilaiden matkapuhelimet Kahoot-visaa varten. Opintokokonaisuuteen kuuluu myös ennakko- ja jatkotyöskentelymateriaalia. Ennakkotyöskentely auttaa opiskelijoita orientoitumaan oppitunnin teemaan ja tutustuttaa heidät oppitunnilla käytettävään materiaaliin. Jatkotyöskentely kannustaa oppilaita aktiiviseen toimintaan ja auttaa oppilaita pohtimaan itselleen sopivia vaikuttamisen tapoja.

Tutustu lisäksi sivustoomme, josta kaikki voivat oppia metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä www.itsabouttaimi.fi

Lisätietoja kiertueesta:

Mari Niska

mari.niska@4h.fi 

Aino Heininen

aino.heininen@4h.fi

Kiitokset rahoittajille ja yhteistyökumppaneille!

It´s about taimi -hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö. Yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.