It´s about taimi -koulukiertue jatkuu syksyllä 2024

Kuinka monen puhelimen hiilidioksidipäästöt yksi puu sitoo elinaikanaan? Voiko lavuaarin tehdä puusta? Paljon Suomen pinta-alasta on metsää? Innostavilla ja opettavaisilla It’s about taimi -etäoppitunneilla koulutetut lähettiläät opastavat yläkoululaisia ymmärtämään puiden roolia hiilinieluina konkreettisella tavalla. 4H:n järjestämälle koulukiertueelle on osallistunut jo lähes 4 600 oppilasta ympäri Suomen. Täytä ilmoittautumislomake nyt, niin pääset varaamaan tunnit ensimmäisten joukossa! 

Yläkoululaisille suunnatulla mukaansa tempaavalla etäoppitunnilla nuori ymmärtää muun muassa, kuinka puut toimivat hiilinieluina ja millaisia metsien kestävää käyttöä tukevia valintoja he voivat tehdä omassa arjessaan. Pohdimme esimerkiksi, mitä uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita voimme korvata puupohjaisilla materiaaleilla.  

Tunnit pitää innostunut ja koulutettu lähettiläämme Teams-yhteydellä. Etäoppitunti mahdollistaa osallistumisen mistä päin Suomea tahansa. It´s about taimi –tunnin teemat pohjautuvat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin 

Ilmoittaudu ennakkoon syksyn etäoppitunneille 

Kiertue alkaa jälleen syksyllä 2024. Täyttämällä lomakkeen, saat ensimmäisten joukossa tiedon varattavissa olevista oppitunneista syksylle 2024. Siirry täyttämään lomake Lyyti-järjestelmässä.

It´s about taimi -etäoppitunti koostuu kolmesta osasta

Ennakkotehtävä: It’s about taimi -kokonaisuuteen sisältyy hauska ja oppilaita innostava ennakkopeli, joka auttaa orientoitumaan aiheeseen (kesto n. 10 min). Seppo-peli pelataan ennakkoon joko kotiläksynä tai edellisellä oppitunnilla. Pelissä katsotaan hauskoja lyhytvideoita ja vastataan kysymyksiin. 

Etäoppitunti (45 min): Vuorovaikutteisella etäoppitunnilla katsotaan ensin video, jossa tubettaja Johku pohtii konkreettisesti metsien roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja haastattelee mielenkiintoisia asiantuntijoita. Videon jälkeen koulutettu lähettiläämme syventyy aiheeseen kertomalla metsien roolista hiilensidonnassa, oman toiminnan ja valintojen vaikutuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä puupohjaisista tuotteista. Lopuksi testataan oppilaiden tietämystä hauskalla Kahoot-visalla. 

Oppituntia varten tarvitaan toimivan Teams-yhteys opettajan koneelta. Paras vuorovaikutus saadaan aikaiseksi siten, että oppituntia pitävä lähettiläs heijastetaan seinälle ja opettajan kamera osoittaa luokkaa kohti. Oppitunnilla tarvitaan lisäksi oppilaiden matkapuhelimet Kahoot-visaa varten. 

Jälkitehtävät: Varsinaisen oppitunnin jälkeen toimitamme aiheeseen sopivia vapaaehtoisia tehtäviä, joita oppilaat pääsevät tekemään opettajan johdolla. Vaikuttamistehtävien tekemiseen kannattaa varata koulussa aikaa yhden oppitunnin verran. Tehtävät sopivat kuitenkin loistavasti myös kotitehtäväksi tai esimerkiksi lopputunnin kevennykseksi. 

Oppilaiden ja opettajien palautteita edellisiltä vuosilta

Palautteissa opettajien keskiarvosana It`s about taimi kouluvierailusta oli 4,7/5. Palautteissa oppilaiden antama keskiarvosana oppitunnille oli 3,7/5. 

Mitä uutta oppilaat kokivat oppineensa It´s about taimi -etäoppitunnilla.

” Se että lavuaarin voi tehdä puusta.”  

” Hiilinielu jostain syystä. Sitä en aikaisemmin tiennyt.”    

” Siitä miten paljon puuta ihminen käyttää.” 

” Miten pienillä teoilla voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. 

” Että kaupasta löytyy merkkejä mitkä viittaa, että onko tehty puusta.”  

” Montako prosenttia Suomessa on metsää.” 

 ”Oli mukava tunti, kiitän” 

Opettajien palautteita 

” Lähettiläs esiintyi luontevasti ja innostavasti ja tunsi esittelemänsä aiheen. Tubettajan video ja luokan kanssa tehty vuorovaikutus oli mukavasti tätä päivää.” 

 ” Oppitunti oli havainnollistava ja innostava oppilaille. Oppilaat lähtivät hyvin mukaan!” 

 ” Tunti oli mielenkiintoinen ja oikealla tasolla oppilaisen osaamiseen nähden.” 

 ” Mielenkiintoinen ja oppilaita aktivoiva oppitunti. Asioita esitelty nuoria kiinnostavalla tavalla.” 

” Hienoa, että tällaisia mahdollisuuksia on tarjolla.” 

” Lisää samankaltaista. Tuovat hyvää vaihtelua ja uusia tuulia.” 

Oppitunti tukee opetussuunnitelman tavoitteita

Oppitunti kattaa seuraavat opetussuunnitelmassa mainitut yläkoulun maantiedon ja biologian opetukset tavoitteet vuosiluokille 7–9.

Biologia

  • ohjaa oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön (T6)
  • innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (T14)
  • innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (T12)
  • ohjaa oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja (T13)

Maantieto

  • ohjaa oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (T11)
  • tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi (T12)
  • kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (T4)

Tutustu lisäksi sivustoomme, josta kaikki voivat oppia metsien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä www.itsabouttaimi.fi

Lisätietoja kiertueesta:

Mari Niska

mari.niska@4h.fi 

Aino Heininen

aino.heininen@4h.fi

Kiitokset rahoittajille ja yhteistyökumppaneille!

It´s about taimi -hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö. Yhteistyökumppanina toimii PEFC Suomi.