Miksi 4H on hyvä yhteistyökumppani hiilinielujen luomisessa?

4H-järjestöllä on kokemusta puiden istuttamisesta vuosikymmenien ajalta. 4H-nuoret istuttavat vuosittain puita 4H-yhdistyksen työpalvelun kautta tai itsenäisinä 4H-yrittäjinä. 4H-yhdistysten organisoimien koulujen metsäpäivien yhteydessä puiden istuttaminen on yhtenä rastipisteenä. Koulujen metsäpäiviin osallistuu vuosittain noin 35 000 koululaista.

Metsä- ja luontokasvatuksen tavoitteena 4H:ssa on lasten ja nuorten metsä- ja luontotietouden lisääminen, oman luontoympäristön arvostaminen ja ekologisen toiminnan opettelu. 4H-ympäristökasvatus
antaa lapsille ja nuorille monipuolisen luonto- ja ympäristökuvan sekä tarjoaa mahdollisuuden arjen ympäristötekoihin. Kun tekijöinä ovat koko maan 4H:laiset, kasvaa puroista suuria virtoja.

Vuosina 2009–2013 Panasonic Japanin Euroopassa toteuttamassa ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvässä istutusprojektissa 4H-järjestö oli Suomessa merkittävin toimija. Projektissa istutettiin yhteensä 243 073 puun tainta, joita oli istuttamassa 29 477 lasta ja nuorta. Projektiin kuului ilmastonmuutokseen liittyvä tietoisku kouluissa ennen istutustapahtumaa.

 

Taimiteon pilotissa mukana olevat yhteistyökumppanit

Best-Caravan Oy

Best-Caravan on Suomen merkittävin matkailuajoneuvoalan yritys. Best-Caravan edustaa matkailuajoneuvoalan parhaita tuotemerkkejä ja palvelutarjontaan sisältyvät ajoneuvomyynnin lisäksi Caravan Market, varaosa- ja tarvikemyynti sekä huoltopalvelut. Best-Caravanin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 40 milj. euroa.

Vastuulliset matkailijat saavat uuden vaihtoehdon matkustaa. Best-Caravan lupaa kompensoida myymiensä matkailuautojen käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt istuttamalla metsää niin paljon, että hiilijalanjälki hyvittyy.

”Meitä Best-Caravanilla innostaa erityisesti se, että tämä hanke tarjoaa kymmenille nuorille taimien istutustyötä. Nuoret pääsevät tutustumaan työelämään ja voivat ansaita omaa rahaa”, sanoo Best-Caravanin toimitusjohtaja Lasse Sorvari.

Metsämiesten Säätiö

Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Metsänhoitoyhdistys 

Metsänhoitoyhdistykset ovat jäsentensä, eli metsänomistajien hallinnoimia yhdistyksiä, jotka tuottavat jäsenilleen metsänhoidon ja puukaupan palveluita. Metsänhoitoyhdistysten avulla Suomen yksityismetsiin istutetaan joka vuosi jopa 70 miljoonaa puuntainta. Taimiteossa mukana olevat metsänhoitoyhdistykset huolehtivat istutuskohteen valmistelusta istutuskuntoon ja taimien hankinnasta.

Ensimmäisen istutuskohteen, Nousiaisten, metsityksessä yhteistyökumppanina on ollut Metsänhoitoyhdistys Lounametsä. Heidän vastuualueenaan on ollut maa-alueen kartoittaminen, taimien tilaaminen ja kuljettaminen, maa-alueen muokkaaminen istutuskuntoon sekä oikeanlaisen istutustekniikan ja omavalvonnan opettaminen.

Taimiteko-viestintäpaketti organisaatioille/yhteisöille

Jokainen mukaan lähtevä yhteistyökumppani saa yhteistyöstä viestintäpaketin, jota voi hyödyntää omassa viestinnässään mm. sosiaalisessa mediassa.

Viestintäpaketti sisältää:

  • Taimiteko-logot eri tiedostomuodoissa
  • Taimiteko-bannerikuvat käytettäväksi sosiaalisessa mediassa
  • Ohjeistuksen PDF-muodossa

Taimiteko-viestintäpaketti maanomistajille

Vapaaehtoinen maanomistaja saa myös Taimiteolta mediamateriaalia, jossa kerrotaan kuinka monta hehtaaria maa-aluetta on metsitetty ja että maanomistaja on lähtenyt mukaan tekemään Taimitekoja.

Maanomistaja, lähde mukaan metsittämään Suomea!

Jotta uusia metsitettäviä maa-alueita löytyisi, tarvitsemme vapaaehtoisten maanomistajien apua. Lähde mukaan uusien hiilinielujen luomiseen ja saat veloituksetta nuoret istuttamaan maallesi uutta metsää. Samalla luodaan uusia ekosysteemipalveluita sekä hidastetaan ilmastonmuutosta. Jokaisen maanomistajan maa-alueen soveltuvuus Taimitekoon tarkastetaan erikseen.

Voit myös lahjoittaa maa-alueesi Suomen 4H-säätiölle, jolloin pidämme huolen kestävästä ja jatkuvasta metsänhoidosta ja hiilinielun pysyvyydestä.

Jokainen yhteistyökumppani saa käyttöönsä mediamateriaalia, jolla voi kertoa olevansa mukana Taimiteossa.

Nuoret ilmastotöissä -yhteistyökumppanit

Yhteistyössä Taimiteon kanssa