Nuoret ovat maamme tulevaisuus, joihin ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat vielä vuosikymmenienkin päästä. Erilaisia toimia on tehtävä nyt, jotta saamme kriittiseen tilanteeseen maapallollamme muutoksen.

Yhä enemmän nuoria muuttaa kaupunkeihin ja heidän suhteensa metsään vieraantuu. Taimiteoilla pyrimme lujittamaan nuorten luontosuhdetta sekä lisäämään heidän tietouttaan metsien tärkeydestä. He pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa. 4H:n iskulause onkin ”tekemällä oppii”.

Nuoret saavat huomattavan korvauksen istuttamistaan taimista. Taimitekojen kautta työllistetty nuori saattaa myös olla ensimmäisessä kesätyössään, sillä kohderyhmämme 9.-luokkalaiset putoavat vielä perinteisten kesätyömarkkinoiden ulkopuolelle.

”Me nuoret ollaan valmiita tekemään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja yritykset tarvitsevat mahdollisuuden hyvittää päästöjään, joten tämä on nyt todella hieno juttu!”, toteaa 17-vuotias 4H-aktiivi ja nuorisovaltuutettu Oskar Mannelin.

Oskar Mannelin näkee mallin kannustavan myös yrittäjyyteen ja tuovan arvokasta työkokemusta. Itse 14-vuotiaasta lähtien 4H-yrittäjänä toiminut Mannelin painottaa myös, että nuortenkin pitää saada korvaus tehdystä työstä ja siksi nyt starttaava hanke on monelle nuorelle ainutlaatuinen mahdollisuus tienata ja tehdä omien arvojensa mukaista työtä.

”Haluamme olla mukana tukemassa nuorten ilmastojulkilausuman viestejä, sillä kestävä elämäntapa on 4H-järjestön ytimessä ja edistämme sitä päivittäisessä toiminnassamme”, toteaa Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtaja Eero Suutari.

Mitä nuoret saavat tästä?

Nuoret saavat istutustyöstä suoritepalkan riippuen istutettujen taimien määrästä. Taimiteon parissa nuori voi saada ensimmäisen kesätyönsä ja näin arvokasta työkokemusta tulevaisuutta ajatellen. Jokainen nuori on työsuhteessa paikalliseen 4H-yhdistykseen ja saavat työstä virallisen työtodistuksen. Ennen istutusta nuoret käyvät taimien istutuskoulutuksen, sekä perehtyvät kuinka omavalvontaa tehdään koealamittauksin.

Kuinka taimilaskuri laskee nuorten määrän?

Olemme laskeneet, että yksi nuori istuttaa noin 100 tainta/tunti, ja päivässä tehdään noin neljä tuntia töitä kerralla. Tällöin jokaista istutettua 100 tainta kohden työllistetään yksi nuori yhdeksi tunniksi. Työ tehdään suoritepalkalla, eli jokainen nuori saa tehdä istutustyötä siinä tahdissa kuin itse haluaa. Näin esimerkiksi yhtä hehtaaria istutetaan yhteensä 20 henkilötyötunnin verran esimerkiksi kahden päivän ajan neljän nuoren kanssa 2,5 tuntia kerralla.

Paikallinen 4H-yhdistys voi myös palkata istutustyötä tekemään nuoren 4H-yrittäjän, joka on perustanut metsänhoitopalveluita tarjoavan yrityksen 4H:n kautta. Näin koko istutusurakka maksetaan yrittäjälle taimimäärän perusteella.

Tutustu nuorten tarinoihin