4HSuomi ja Siili Solutions ainutlaatuiseen yhteistyöhön Taimiteon kautta

Siili Solutions lähtee mukaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja kompensoi kaikkien työntekijöidensä vuosittaisen hiilijalanjäljen. Kompensaatio toteutetaan Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallilla, jossa nuoret istuttavat Suomeen uutta hiilinielua.

Hiilijalanjäljen kompensointia varten Siili on solminut yhteistyösopimuksen Suomen 4H-liiton kanssa ja istuttaa Taimiteko-toimintamallin kautta vuosittain 43 taimea jokaista työntekijäänsä kohti.

Istutukset aloitetaan keväällä 2020, ja joka vuosi Siili ja 4H istuttavat yli 30 000 puuntaimea, jotka vastaavat noin 15 hehtaaria uutta metsää. Istutusten avulla jokaisen Siilin 700 työntekijän hiilijalanjälki kompensoidaan täysmääräisesti, ja tuloksena syntyy ainutlaatuinen SiiliMetsä.

”Haluamme kantaa vastuumme ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Yrityksenä voimme vaikuttaa toimistomme ja työtapojemme vastuullisuuteen, mutta halusimme tehdä enemmän. Maaston muokkaus puustolle sopivaksi ja puiden istuttaminen ovat keinoja, joilla on tutkittuja konkreettisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että esimerkiksi nyt Siilillä aloittavalla työntekijällä on viiden vuoden kuluttua yli 200 puun SiiliMetsä ja oma hiilinielu. Henkilökohtaisen hiilijalanjäljen kompensoiva työsuhde-etu on globaalisti ainutlaatuinen”, kertoo Siilin toimitusjohtaja Timo Luhtaniemi.

 

Siili tukee hiilipäästökompensoinnin ohella nuorten työllistymistä

Tutkimusten mukaan suomalaisen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin 10 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Taimiteko-toimintamallissa 10 000 kiloa hiilidioksidia vastaa 43:n puuntaimen istuttamista. Kompensaatiolaskelmat perustuvat Suomen luonnonvarakeskuksen (Luke) asiantuntijoiden tekemiin laskelmiin.

Siili Solutions on 4H:n Taimiteon yksi pääyhteistyökumppani. Taimiteko-toimintamalli tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Taimiteko-toimintamallissa työllistetään suomalaisia, pääasiassa yläkoulun päättäviä nuoria, jotka ovat vielä työmarkkinoiden ulkopuolella.

”Taimiteko tarjoaa nuorelle työn ja palkan lisäksi mahdollisuuden tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siili Solutions -yhteistyön ansiosta pystymme rakentamaan kestävää toimintaa usean vuoden ajaksi ja samalla työllistämään jopa satoja nuoria”, kiittää 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

 

Lisätietoja:

Timo Luhtaniemi

Toimitusjohtaja, Siili Solutions

timo.luhtaniemi@siili.com

+358 40 044 7464

Tomi Alakoski

Toimitusjohtaja, Suomen 4H-liitto

tomi.alakoski@4h.fi

+358 40 501 5307

Roosa Hautala Taimiteko-koordinaattori roosa.hautala@4h.fi