Canon Oy vahvasti mukana nuorisotyön tukemisessa ja hiilinielujen lisäämisessä

Ympäristövastuu on yhä tärkeämpi mittari liiketoiminnassa. Ainutlaatuisen kokonaispalvelun kautta yritykset voivat nyt toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita kompensoimalla tulostamisesta syntyvät päästöt puunistutuksiin. Palvelu edistää metsittämistä ja hyödyllistä maankäyttöä, tukee työllistymistä ja innostaa yrityksiä ympäristövastuulliseen toimintaan. Kompensointi toteutetaan Suomessa yhteistyössä 4H-liiton kanssa Taimiteko-toimintamallin kautta.

Uusi päästökompensoinnin palvelu kohdistuu kansalliseen puunistutusohjelmaan, sillä metsänkasvatus on todettu parhaimmaksi keinoksi sitoa hiiltä ilmakehästä puiden toimiessa tulevaisuuden hiilinieluina.

Canonin yhteistyökumppanina on Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamalli. Taimiteko-päästökompensoinnissa Canonin sopimusasiakkaat voivat kompensoida tulostamisen ja laitteen käytönaikaiset kokonaispäästöt, jossa huomioidaan laitteen ylläpito, käyttö, energian- ja paperinkulutus. Taimiteko-toimintamallissa käytetään Luonnonvarakeskuksen laatimaa laskelmaa puiden hiilensidonnasta.

Metsät – maapallon tehokkain hiilinielu

”Canonilla on vahva markkinaosuus tulostamisessa Suomessa, joten laitevalmistajana olemme asettaneet kansallisen kompensointitavoitteen: kun 50 % asiakkaista kompensoi tulostamisesta ja laitteiden käytöstä syntyvät päästöt, se tarkoittaa noin 140 000 uutta puuta Suomeen ja 1400 tuntia työllistämisvaikutusta nuorille. Parasta palvelukokonaisuudessa on, että se tulee tuottamaan arvoa todella monelle osa-alueelle: yrityksille, nuorille, metsänomistajille ja luonnolle. Palvelu kytkeytyy myös Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteisiin”, kertoo Satu Cusell, palvelumarkkinointipäällikkö, Canon Oy.

”Taimiteko-toiminnassa istutamme Suomeen uutta hiilinielua ja työllistämme nuoria. Samalla pyrimme lujittamaan nuorten luontosuhdetta sekä lisäämään heidän tietouttaan metsien tärkeydestä. He pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa. 4H:n iskulause onkin ’tekemällä oppii parhaiten’”, sanoo Tomi Alakoski, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja.

Ympäristövastuu on yhteinen vastuu

Canon on jo vuosikymmeniä panostanut aktiivisesti vastuullisuuteen. Yhteisen hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa myös Canonin Kyosei-yritysfilosofiaa, joka ulottuu aina tuotekehityksestä ja tuotannosta ihmisten ja tuotteiden väliseen vuorovaikutukseen sekä ympäristövastuuseen saakka. Ilman valmistajien tukea, yritysten on haastavaa saavuttaa vastuullisuustavoitteitaan. Päästökompensoinnin palvelun kautta Canon mahdollistaa sen, että yritykset voivat saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudessa.

Lue lisää:
www.canon.fi/business/device-lifecycle-services/hiilineutraalitulostus/

Lisätietoa:

Satu Cusell
Palvelumarkkinointipäällikkö, Canon Oy
satu.cusell@canon.fi

Markus Winnett
Markkinointijohtaja, Canon Oy
markus.winnett@canon.fi

Tarja Anttonen
Kumppanuuspäällikkö, Suomen 4H-liitto
tarja.anttonen@4h.fi

 

Canon Oy

Canon Oy kuuluu maailmanlaajuiseen Canon-ryhmään, joka toimii noin 120 maassa ja työllistää Euroopassa n. 18 000 ihmistä. Canon tarjoaa tulostuksen-, dokumentin- ja informaationhallinnan sekä liiketoiminnan kehittämisen ja ulkoistusliiketoiminnan asiantuntijapalveluita. Canon on edelläkävijä myös ammattitulostamisen ratkaisuissa. Vuonna 1937 perustettu Canon on ollut kuvantamisen johtohahmo jo 80 vuotta.

www.canon.fi

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi