Elenia istuttaa puita hiilinieluiksi asiakkaidensa e-laskuun vaihdoilla ja sähköisillä allekirjoituksilla

Sähköverkkoyhtiö Elenia kannustaa asiakkaitaan ja kumppaneitaan vaihtamaan paperilaskut e-laskuun ja käyttämään sähköistä allekirjoitusta. Syksyllä 2019 yhtiö toteutti asiakkailleen kampanjan, jossa se lupasi istuttaa jokaisesta tehdystä uudesta e-laskusopimuksesta puuntaimen. Yli 12 000 Elenian asiakasta otti käyttöön e-laskun ja yhtä monta puuta yhtiö istuttaa nyt kesällä 2020. Taimien istutus tehdään 4H:n Taimiteko-yhteistyönä ja kohteet ovat purettujen ilmajohtojen alta vapautuneita johtokatuja.

 

Elenia on mukana tukemassa Taimiteko-toimintaa, sillä jokainen uusi puu metsässä sitoo hiiltä ja hillitsee osaltaan ilmastovaikutuksia. Lisäksi puiden istutus tarjoaa kesätyötä 4H:n nuorille paikallisesti.  

Elenia rakentaa vuosittain yli 3000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta.

 

”Maakaapeliverkon valmistuessa puramme pois vanhat ilmajohdot. Samalla ilmajohtojen alta vapautuu metsämaata. Näille alueille istutamme nyt luvatut yli 12 000 puuntaimea”, Elenian asiakkuuspäällikkö Sanni Harala kertoo.

 

”Kohteiksi pyrittiin valitsemaan mahdollisimman yhtenäisiä ja metsäisiä osuuksia yksityisten maanomistajien mailla. Sopivat kohteet löytyivät Keski-Suomesta. Istutuksesta sovittiin yhteistyössä maanomistajien kanssa”, Harala lisää. 

 

”Tavoitteenamme on saada myös yhä useammat asiakkaat allekirjoittamaan maankäyttösopimukset sähköisesti. Tähänkin kannustamme istuttamalla puun jokaisesta sähköisestä allekirjoituksesta. Tavoitteenamme on istuttaa 20 000 puuta ensi vuonna”, Harala jatkaa.

 

Elenian ja heidän asiakkaidensa ansiosta pystymme tarjoamaan yhä useammalle nuorelle kesätyöpaikkoja paikallisesti. Se on erittäin tärkeää varsinkin näin poikkeusaikoina, jolloin nuorten on vaikeaa työllistyä. 4H haluaa antaa nuorille myös työkokemusta metsäalan töistä, Taimiteko mahdollistaa tämän,” kommentoi Suomen 4H-liiton kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen.

 

Elenia palvelee yli 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus www.elenia.fi

 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusentaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Lisäksi istutetaan männyntaimia turvesuokäytöstä poistuneille maa-alueille. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi