Habitalle tärkeät vastuullisuuden kulmakivet yhdistyvät Taimiteossa

Kiinteistönvälitysyritys Habitan mielestä on tärkeää, että Taimiteossa työllistetään nuoria, istutetaan hiilinieluja ja liikutaan luonnossa. Habitan välittäjät välttävät turhaa autoilua ja pyrkivät näin omalta osaltaan hillitsemään päästöjä.

Taimiteko sopii arvoihimme erinomaisesti – siinä yhdistyvät meille tärkeät vastuullisuuden kulmakivet: nuorten työllistäminen, arvokkaan luontomaiseman elvyttäminen sekä ilmastokriisiä helpottavan hiilinielun vahvistaminen.

Meidän keinomme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi on kaikkien turhien ajojen välttäminen. Välittäjä tarvitsee työssään autoa, tehdäänhän työtä usein iltaisin ja viikonloppuisin. Lisäksi kohteisiin eli asiakkaiden luokse on päästävä kelillä kuin kelillä niin maaseudulla kuin taajamissa. Koko toimintafilosofiamme perustuu siihen, että tutustumme kohteeseen ja sen alueeseen hyvin, jotta löydämme sille täsmällisesti uuden omistajan. Kaikki ponnistaa välittäjiemme korkeasta ammattitaidosta sekä poikkeuksellisen tarkasta aluetuntemuksesta.

Taimitekoon osallistuminen on toinen keinomme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Taimiteossa on kaksi tärkeää puolta: nuorten työllistäminen ja hiilinielun istuttaminen. Kolmanneksi voisi listata vielä luonnossa liikkumisen, mikä on tärkeää opettaa nuorille. Me olemme ilolla mukana tällaisessa kestävään tulevaisuuteen katsovassa toiminnassa.

4H otti meihin yhteyttä Taimiteon tiimoilta juuri sopivaan aikaan. Olimme haarukoineet meille sopivaa tapaa kantaa kortemme ketoon, ei vain ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, vaan myös nuorten työllistämiseksi ja yritteliäisyyden opettelemiseksi.

4H:n tuntevat varmasti kaikki. 4H:n toiminta näkyy hienosti nuorten kautta: nuoria kasvatetaan vastuullisesti vaalimaan luontoa ja ymmärtämään luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Olemme Suomen suurin itsenäinen kiinteistönvälittäjä, jolla on toimipisteitä 23 paikkakunnalla läpi Suomen aina Turusta Kittilään saakka. Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että markkinoista poiketen emme ole pankkisidonnainen, vaan toimimme aina tarkoin asiakkaan toiveita kuunnellen. Suomen lisäksi toimimme 28 maassa ympäri maailmaa.

Meillä on tarkka kyky määritellä kodille oikea hinta, ja siksi myyntiaikamme onkin markkinoiden lyhimpiä. Kaikki työmme perustuu aina luottamukseen – asiakkaaseen, kollegaan ja osaamiseemme.

Habita on Suomen suurin itsenäinen kiinteistönvälittäjä, joka toimii yhteensä 23 paikkakunnalla aina Turusta Kittilään saakka. Habita välittää kohteita myös Suomen ulkopuolella, kaikkiaan 27 maassa ympäri maailmaa. Habita tunnetaan etenkin välittäjiensä korkeasta ammattitaidosta ja kodinvaihtajien asuinalueiden tarkasta tuntemuksesta.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi