Hämeenkyrö ensimmäinen kuntakumppani Taimiteossa – paikalliset nuoret saavat kesätöitä

Hämeenkyröön istutetaan uutta metsää 3 hehtaarin alalle, mikä tarkoittaa 6000 kuusentainta. Uutta hiilinielua luodaan yhteistyössä Hämeenkyrön kunnan ja Suomen 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kanssa. Paikallisesti taimien istuttamisessa työllistyy 12 nuorta.

– Hämeenkyrön kunnan tavoite on jo vuoden vaihteesta 2020 alkaen ollut lähteä etsimään rakenteilla olevan tiehankkeen alta poistuvan puuston tilalle uusia taimikoiksi istutettavia alueita. Metsänhoitoyhdistyksen kanssa olemme hakeneet peltoheittoja sekä muita maankäytöllisesti tehottomia kohteita, joille voitaisiin toteuttaa taimikoita hiilensidontarapeisiin, kertoo Hämeenkyrön kunnanjohtaja Antero Alenius.

Monet Hämeenkyrössä sijaitsevat kohteet olisivat vaatineet maanmuokkausta, mutta nyt kunta on löytänyt kolme hehtaaria helposti istutukseen sopivia kohteita. Istutustyön toteuttajaksi kunta valitsi 4H:n Taimiteon siksi, että siinä työllistetään nuoria.

– Istutustyö mahdollistaa myös sen, että pystymme tarjoamaan nuorille jopa yli sen määrän kesätyöpaikkoja kuin vuoden alussa tavoittelimme. Kunnan kesätyöpaikkoja pystymme tarjoamaan 40, aiemman noin 50 sijasta, mutta istutustyön avulla pystymme tarjoamaan 12 kesätyöpaikkaa lisää, Alenius kiittelee.

Istutustyöt tehdään 1.–2. kesäkuuta. Kunta osoittaa omistamansa kohteet ja kustantaa istutettavat taimet. Toteutuksesta huolehtii Taimiteko yhteistyössä Ikaalisten 4H yhdistyksen kanssa.

– Hämeenkyrö on ensimmäinen kuntakumppanimme, mistä olemme hyvin innoissamme. On hienoa, että myös kuntatoimijat toteuttavat ympäristövastuutaan Taimiteon kautta. Erityisen hienoksi tämän yhteistyön tekee se, että vaikka koronaepidemia on rajoittanut kuntien kesätyöllistämismahdollisuuksia, Taimiteon istutusten kautta voimme työllistä tusinan verran paikallisia nuoria, iloitsee Suomen 4H-liiton kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusentaimia alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä. Lisäksi istutetaan männyntaimia turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Lisätietoja:

Tarja Anttonen
kumppanuuspäällikkö, Suomen 4H-liitto ry
tarja.anttonen@4h.fi
044 783 0305

Antero Alenius
kunnanjohtaja, Hämeenkyrön kunta
antero.alenius@hameenkyro.fi
050 68192

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi