Ilmailuliitto kutsuu jäsenyhdistykset ilmastotalkoisiin

Ilmailuliito on liittynyt mukaan 4H-järjestön Taimiteko-toimintaan. Yksittäiset ilmailijat ja ilmailuyhdistykset voivat hyvittää jäsentensä harrastuksessaan aiheuttamansa hiilidioksidipäästöt maksamalla tietyn summan 4H-liitolle, joka ostaa taimet ja työllistää nuoret istuttamaan ne.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- tai maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.Taimiteon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

4H-liitto on ostanut Vapolta entisiä turvesoita, joille puut istutetaan. 4H palkkaa istutustöihin alle 18-vuotiaita nuoria, jotka saavat näin arvokasta työkokemusta ja ansaitsevat rahaa. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

Ilmailuliitto kutsuu jäsenensä ja jäsenyhdistyksensä mukaan hiilidioksidipäästöjen kompensointiin. Taimiteko-toimintaan osallistuminen on helppoa. Ilmailuliiton hiilikompensaatiosivulla on ohje, miten käytetyn polttoaineen tuottaman hiilidioksidimäärän saa laskettua. Käytetty hiilidioksidimäärä siirretään Taimiteko-sivulla laskuriin. Laskurin jälkeen siirry ohjeiden mukaisesti maksamaan. Ilmailuliiton jäsenyhdistyksille on luotu oma kampanjakoodi; yhdistykset käyttävät kuponkikoodia ilmailuyhdistys. Myös yksittäinen ilmailija voi kompensoida päästönsä samalla tavalla, mutta tällöin kannattaa käyttää kuponkikoodia ilmailija.

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi