Ähtärin kohde sijaitsee Majasuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021 ja 2023. Kesällä 2020 Majasuolle istutettiin yhteensä 2 470 taimea eli noin 1,24 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Majasuolle istutettiin yhteensä 16 230 taimea eli noin 8,12 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 kohteelle istutettiin yhteensä 17 635 puun taimea eli 8,82 hehtaaria uutta metsää. Töysän 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

36 335 kpl

Pinta-ala

18,18 ha

Työllistää

19 nuorta

62°32'19.5"N 24°24'38.9"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Elmo ICT, 2 470 kpl (2020)
2. Potwell Oy, 7 800 kpl (2021)
3. Saastamoisen säätiö, 4 377 kpl (2021)
4. Muut yritykset ja tahot, 4 053 kpl (2021)
+ STTK, 2 000 kpl
Jyty ry., 2 000 kpl
Taimikauppa, 53 kpl

62°32'19.5"N 24°24'37.1"E – Kartta vuodelta 2021

> Google maps

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021

Hiilinielun yhteissumma

4 388 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2021 ja 2023