Ähtärin kohde sijaitsee Majasuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021. Kesällä 2020 Majasuolle istutettiin yhteensä 2 470 taimea eli noin 1,24 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Majasuolle istutettiin yhteensä 16 230 taimea eli noin 8,12 hehtaaria uutta metsää. Töysän 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

18 700 kpl

Pinta-ala

9,36 ha

Työllistää

11 nuorta

62°32'19.5"N 24°24'38.9"E – Kartta vuodelta 2020

> Google maps

1. Elmo ICT, 2 470 kpl (2020)
2. Potwell Oy, 7 800 kpl (2021)
3. Saastamoisen säätiö, 4 377 kpl (2021)
4. Muut yritykset ja tahot, 4 053 kpl (2021)
+ STTK, 2 000 kpl
Jyty ry., 2 000 kpl
Taimikauppa, 53 kpl

62°32'19.5"N 24°24'37.1"E – Kartta vuodelta 2021

> Google maps

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021

Hiilinielun yhteissumma

4 388 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 8.6.2021