Hämeenlinnan kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleen metsitykselle muun muassa Taimiteon kautta. Kesällä 2023 Hämeenlinnaan istutettiin yhteensä 6 140 taimea eli noin 3,07 hehtaaria uutta metsää. Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys vastasi kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

6 140 kpl

Pinta-ala

3,07 ha

Työllistää

4 nuorta

61°04'37.6"N 24°10'50.3"E - Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Elenia Oy, 6 140 kpl (2023)

Puulajit

kuusi

Istutettu

2023

Hiilinielun yhteissumma

1 441 CO2 ekv tonnia

Taimiteon istutuskuvia vuodelta 2023