Jämsä kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleen metsitykselle muun muassa Taimiteon kautta. Kesällä 2023 Jämsään istutettiin yhteensä 8 470 taimea eli noin 4,24 hehtaaria uutta metsää. Jämsän 4H-yhdistys vastasi kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

8 470 kpl

Pinta-ala

4,24 ha

Työllistää

9 nuorta

62°03'07.6"N 25°05'10.5"E - Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Elenia Oy, 8 470 kpl (2023)

Puulajit

kuusi, mänty

Istutettu

2023

Hiilinielun yhteissumma

1 988 CO2 ekv tonnia

Taimiteon istutuskuvia vuodelta 2023