Joutsan kohde sijaitsee Havusuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022. Kesällä 2020 Havusuolle istutettiin yhteensä 4155 taimea eli noin kaksi hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Havusuolle istutettiin yhteensä 9750 taimea eli noin 4,86 hehtaaria uutta metsää. Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

13 875 kpl

Pinta-ala

6,94 ha

Työllistää

16 nuorta

61°58'24.4"N 26°13'42.0"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Novo Nordisk 4 155 kpl (2020)
2. Novo Nordisk 2 770 kpl (2022)
3. Muut yritykset ja tahot (2022)
4. Plant It 2 000 kpl (2022)
+ Save Pond Hockey 1 600 kpl
Boehringer 1 380 kpl
Axa 1 000 kpl
Thermo Fisher 600 kpl
Ski Week -tapahtuma 400 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2020, 2022

Hiilinielun yhteissumma

3 256 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022