Kannonkosken kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleen metsitykselle muun muassa Taimiteon kautta. Kesällä 2022 Kannonkoskelle istutettiin yhteensä 13 050 taimea eli noin 6,53 hehtaaria uutta metsää. Suomenselän 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

13 050 kpl

Pinta-ala

6,53 ha

Työllistää

7 nuorta

62°57'58.1"N 25°11'42.5"E – Kartta vuodelta 2022

1. Elenia, 13 050 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

3 062 CO2 ekv tonnia