Kärsämäen kohde sijaitsee Silonevalla. Suomen 4H-liitto omistaa turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022 ja 2023. Kesällä 2020 Silonevalle istutettiin yhteensä 9240 taimea eli 4,6 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Silonevalle istutettiin yhteensä 12 332 taimea eli 6,67 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 Silonevalle istutettiin yhteensä 13 961 taimea eli 6,98 hehtaaria uutta metsää. Kärsämäen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 istutuksista vastasivat Kärsämäen ja Haapaveden 4H-yhdistykset.

Istutettuja taimia

35 531 kpl

Pinta-ala

17,77 ha

Työllistää

25 nuorta

63°59'14.0"N 25°50'52.6"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Akava 9 240 kpl (2020)
2. Kristina Cruises 5 850 kpl (2022)
3. Storemen Logistics 2 770 kpl (2022)
4. STTK 2 000 kpl (2022)
5. Muut yritykset ja tahot (2022)
6. STTK 2 000 kpl (2023)
7. Kristina Cruises Oy 8 996 kpl (2023)
8. Muut yritykset ja tahot (2023)
+ Muut yritykset ja tahot (2022)
Kuljetusrinki 853 kpl
Logitri 640 kpl
Mesta 219 kpl

Muut yritykset ja tahot (2023)
Kuljetusrinki Oy 1 662 kpl
Logitri Oy 903 kpl
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry 400 kpl

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

8 338 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022 ja 2023