Kärsämäen kohde sijaitsee Silonevalla. Suomen 4H-liitto omistaa turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022. Kesällä 2020 Silonevalle istutettiin yhteensä 9240 taimea eli noin 4,6 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Silonevalle istutettiin yhteensä 12 332 taimea eli noin 6,67 hehtaaria uutta metsää. Kärsämäen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

21 570 kpl

Pinta-ala

10,79 ha

Työllistää

11 nuorta

63°59'14.0"N 25°50'52.6"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Akava 9 240 kpl (2020)
2. Kristina Cruises 5 850 kpl (2022)
3. Storemen Logistics 2 770 kpl (2022)
4. STTK 2 000 kpl (2022)
5. Muut yritykset ja tahot (2022)
+ Kuljetusrinki 853 kpl
Logitri 640 kpl
Mesta 219 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2020, 2022

Hiilinielun yhteissumma

5 062 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022