Kemijärven kohteet sijaitsevat Luokka-aavassa ja Muljunaapassa. Suomen 4H-liitto on hankkinut Neovalta turvetuotannosta poistuneet maa-alueet, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2021 ja niitä on jatkettu 2022 ja 2023. Kesällä 2021 Luokka-aapaan istutettiin yhteensä 8 220 taimea eli noin 4,1 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Luokka-aapaan istutettiin yhteensä 30 200 taimea eli noin 15,2 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 Muljunaapaan istutettiin yhteensä 52 922 taimea eli noin 26,46 hehtaaria uutta metsää. Kohteen istutuksesta on vastannut Sallan 4H-yhdistys kesällä 2021 ja 2022. Kesän 2023 istutuksista vastasivat Sallan ja Sodankylän 4H-yhdistykset.

Istutettuja taimia

91 494 kpl

Pinta-ala

45,75 ha

Työllistää

50 nuorta

66°52'46.3"N 27°23'16"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Metsämiesten säätiö 4 400 kpl (2021)
2. Saastamoisen säätiö 3 650 kpl (2021)
3. Saastamoisen Säätiö 30 000 kpl (2022)
4. Yrjö ja Hanna -säätiö 200 kpl (2022)
5. Saastamoisen Säätiö 30 000 kpl (2023)
6. Teollisuusliitto 2 000 kpl (2023)
7. Joki-Hollanti Kari 2 000 kpl (2023)
8. Rakennusliitto 2 000 kpl (2023)
9. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK 2 000 kpl (2023)
10. SHT-tukku 3 000 kpl (2023)
11. Muut yritykset ja tahot
+ Storemen Logistics Oy 1 961 kpl (2023)
Avance Asianajotoimisto Oy 1 428 kpl (2023)
Patria Oyj 1 106 kpl (2023)
Paperiliitto ry. 1 000 kpl (2023)
Green Planet astronauts (Plant Planets Oy) 1 000 kpl (2023)
Fincumet Container Oy 1 000 kpl (2023)
Nixu 1 000 kpl (2023)
Suomenselän Laminointi Oy 682 kpl (2023)
Suomen Merimies-Unioni ry. 600 kpl (2023)
Thermo Fisher Scientific Oy 600 kpl (2023)
AXA Partners Suomen Sivuliike 500 kpl (2023)
Airfi Oy 400 kpl (2023)
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 400 kpl (2023)
Mesta Oy 245 kpl (2023)

66°52'46.3"N 27°23'16"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2021, 2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

21 471 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 2021 ja 2023