Kemijärven kohde sijaitsee Luokka-aavassa. Suomen 4H-liitto on hankkinut Neovalta turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2021 ja niitä on jatkettu 2022. Kesällä 2021 Luokka-aapaan istutettiin yhteensä 8 220 taimea eli noin 4,1 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Luokka-aapaan istutettiin yhteensä 30 200 taimea eli noin 15,2 hehtaaria uutta metsää. Kohteen istutuksesta on vastannut Sallan 4H-yhdistys kesällä 2021 ja 2022.

Istutettuja taimia

38 572 kpl

Pinta-ala

19,29 ha

Työllistää

24 nuorta

66°52'46.3"N 27°23'16"E – Kartta vuodelta 2021

> Google maps

1. Metsämiesten säätiö 4 400 kpl (2021)
2. Saastamoisen säätiö 3 650 kpl (2021)
3. Saastamoisen Säätiö 30 000 kpl (2022)
4. Yrjö ja Hanna -säätiö 200 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2021, 2022

Hiilinielun yhteissumma

9052 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 1.6.2021