Kinnulan kohde sijaitsee Vehkanevalla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2022, jolloin Vehkanevalle istutettiin yhteensä 12 000 taimea eli noin kuusi hehtaaria uutta metsää. Viitasaaren 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

12 000 kpl

Pinta-ala

6 ha

Työllistää

11 nuorta

63°21'10.4"N 24°50'32.6"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Potwell 12 000 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

2 816 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022