Kiuruveden kohde sijaitsee Härkäsuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu vuosina 2021 ja 2022. Kesällä 2020 Härkäsuolle istutettiin 4 400 taimea eli 2,2 hehtaaria. Kesällä 2021 Härkäsuolle istutettiin 22 140 taimea eli noin 11,07 hehtaaria. Kesällä 2022 istutettiin 1 968 taimea eli noin 0,99 hehtaaria. Kiuruveden 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

28 520 kpl

Pinta-ala

14,26 ha

Työllistää

25 nuorta

63°40'12"N 26°46'50"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Canon, 4 400 kpl (2020)
2. Best Caravan, 20 000 kpl (2021)
3. ICT Elmo Oy, 1200 kpl (2021)
4. Taimikauppa, 940 kpl (2021)
5. Avance, 1 968 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022

Hiilinielun yhteissumma

7 725 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2021 ja 2022