Kuortaneen kohde sijaitsee Tausnevalla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2021. Tausnevalle istutettiin kesällä 2021 noin 17 070 taimea eli noin 8,54 hehtaaria uutta metsää. Kuortaneen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

17 070 kpl

Pinta-ala

8,54 ha

Työllistää

11 nuorta

62°46'20.3"N 23°17'45"E – Kartta vuodelta 2021

> Google maps

1. SAK-metsä 11600
2. Muut yritykset ja tahot
+ Patria Oyj, 1 301 kpl
SP-kodit
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, 640 kpl
Valamis Oy, 1 300 kpl
Sateen ääni (Miljoonasade), 100 kpl
Tmi Taksiliikenne Suominen, 141 kpl
Fincument Container Oy, 1 000 kpl
Aktivistimummot, 500 kpl
Taimikauppa

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2021

Hiilinielun yhteissumma

4 011 450

Taimien istutus 1.6.2021