Oriveden kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleen metsitykselle muun muassa Taimiteon kautta. Kesällä 2022 Orivedelle istutettiin yhteensä 6 950 taimea eli noin 3,48 hehtaaria uutta metsää. Oriveden 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

6 950 kpl

Pinta-ala

3,48 ha

Työllistää

8 nuorta

61°44'54.2"N 24°16'54.0"E – Kartta vuodelta 2022

1. Elenia, 6 950 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

1 631 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022