Oulun istutuskohde sijaitsee Kynkäänsuolla. Suomen 4H-liitto on saanut lahjoituksena turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko on aloitettu kesällä 2020 ja istutuksia on jatkettu kesällä 2021. Kesällä 2020 Kynkäänsuolle istutettiin yhteensä 10 152 taimea reilut 5 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Kynkäänsuolle istutettiin yhteensä 480 taimea eli noin 0,24 hehtaaria uutta metsää. Muhoksen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista kesällä 2021. Oulun 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista kesällä 2020.

Istutettuja taimia

10 632 kpl

Pinta-ala

5,32 ha

Työllistää

10 nuorta

65°31'37"N 26°0'20"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Visit Levi Oy, 480 kpl (2021)
2. POP Pankki, 10 152 kpl (2020)

Puulajit

Mänty, kuusi

Istutettu

2020, 2021

Hiilinielun yhteissumma

2 495 CO2 ekv tonnia