Pieksämäen kohde sijaitsee Rajasuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022 ja 2023. Kesällä 2020 Rajasuolle istutettiin yhteensä 11 284 taimea eli 5,6 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Rajasuolle istutettiin yhteensä 466 taimea eli noin 0,24 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 Rajasuolle istutettiin 815 taimea eli 0,41 hehtaaria uutta metsää. Pieksämäen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

12 565 kpl

Pinta-ala

6,292 ha

Työllistää

6 nuorta

62°05'16.8"N 27°17'10.8"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Lidl 9 444 kpl (2020)
2. Best Caravan 1 840 kpl (2020)
3. Muut yritykset ja tahot (2022, 2023)
+ 2022:
Kuulea Oy 171 kpl
Mö Foods Oy 145 kpl
Parrotz Suomi 150 kpl

2023:
Greenfit Concept Oy 400 kpl
Suomen Suoramainonta Oy 214 kpl
Mö Foods Oy 201 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2020, 2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

735 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022 ja 2023