Pieksämäen kohde sijaitsee Rajasuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022. Kesällä 2020 Rajasuolle istutettiin yhteensä 1 840 taimea eli noin viisi hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Rajasuolle istutettiin yhteensä 466 taimea eli noin 0,24 hehtaaria uutta metsää. Pieksämäen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

2 320 kpl

Pinta-ala

1,16 ha

Työllistää

4 nuorta

62°05'16.8"N 27°17'10.8"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Best Caravan 1 840 kpl (2020)
2. Muut yritykset ja tahot (2022)
+ Kuulea Oy 171 kpl
Mö Foods 145 kpl
Parrotz Suomi 150 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2020, 2022

Hiilinielun yhteissumma

544 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022