Punkalaitumen kohde sijaitsee Isosuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2022. Kesällä 2020 Isosuolle istutettiin yhteensä 29 802 taimea eli noin 15 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Isosuolle istutettiin yhteensä 1 531 taimea eli noin 0,97 hehtaaria uutta metsää. Punkalaitumen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

31 738 kpl

Pinta-ala

15,87 ha

Työllistää

27 nuorta

61°05'00.8"N 23°03'22.4"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Siili Solutions 29 802 kpl (2020)
2. Muut yritykset ja tahot (2022)
+ Siili Solutions 1 214 kpl (2022)
Skydive Finland 317 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2020, 2022

Hiilinielun yhteissumma

544 CO2 ekv tonnia

Taimien kasvua joulukuussa 2022