Pyhäjärven kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleen metsitykselle muun muassa Taimiteon kautta. Kesällä 2021 Pyhäjärvelle istutettiin yhteensä 13 350 taimea eli noin 6,68 hehtaaria uutta metsää. Pyhäjärven 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

13 350 kpl

Pinta-ala

6,68 ha

Työllistää

13 nuorta

N=6917405,521, E=309411,235 – Kartta vuodelta 2021

1. Elenia, 13 350 kpl (2021)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2021

Hiilinielun yhteissumma

3 137 250

Taimien istutus 8.6.2021