Rautavaaran kohde sijaitsee Akkosuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2022, jolloin Akkosuolle istutettiin yhteensä 10 000 taimea eli viisi hehtaaria uutta metsää. Pielisen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

10 000 kpl

Pinta-ala

5 ha

Työllistää

11 nuorta

63°33'56.9"N 28°25'26.2"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Grano, 10 000 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

2 344 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022