Rautavaaran kohde sijaitsee Akkosuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2022, jolloin Akkosuolle istutettiin yhteensä 10 000 taimea eli viisi hehtaaria uutta metsää. Istutuksia jatkettiin kesällä 2023, jolloin Akkosuolle istutettiin yhteensä 20 000 taimea eli 10 hehtaaria uutta metsää. Pielisen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

30 000 kpl

Pinta-ala

15 ha

Työllistää

23 nuorta

63°33'56.9"N 28°25'26.2"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Grano, 10 000 kpl (2022)
2. Siili Solutions Oy 20 000 kpl (2023)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

7 037 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022 ja 2023