Reisjärven kohde sijaitsee Rautamullansuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2022 ja niitä on jatkettu kesällä 2023. Rautamullansuolle istutettiin kesällä 2022 noin 8 291 taimea eli 4,19 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 kohteelle istutettiin 8 000 taimea eli 4 hehtaaria uutta metsää. Toholammin 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista vuonna 2022. Vuonna 2023 istutuksista vastasivat Toholammin ja Reisjärven 4H-yhdistykset.

Istutettuja taimia

16 291 kpl

Pinta-ala

8,15 ha

Työllistää

12 nuorta

63°39'15.7"N 24°41'48.4"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Taimikauppa 5291 kpl (2022)
2. Muut yritykset ja tahot (2022)
3. Best Caravan Oy 8 000 kpl (2023)
+ ICT Elmo 1200 kpl
Fincumet Container 1000 kpl
Green Planet Astronauts 800 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

3 823 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 2021, 2022 ja 2023