Reisjärven kohde sijaitsee Rautamullansuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2022. Rautamullansuolle istutettiin kesällä 2022 noin 8 291 taimea eli noin 4,19 hehtaaria uutta metsää. Toholammin 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

8 291 kpl

Pinta-ala

4,15 ha

Työllistää

4 nuorta

63°39'15.7"N 24°41'48.4"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Taimikauppa 5291 kpl (2022)
2. Muut yritykset ja tahot (2022)
+ ICT Elmo 1200 kpl
Fincumet Container 1000 kpl
Green Planet Astronauts 800 kpl

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

1 946 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 2021 ja 2022