Saarijärven kohde on istutettu Elenian purettujen ilmajohtojen linjoille. Elenia rakentaa vuosittain yli 3 000 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa uudistaessaan ikääntyvää ilmajohtoverkkoa suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Kun vanha ilmajohtoverkko puretaan, maata vapautuu uudelleenmetsitykselle – muun muassa yksityisten maanomistajan maa-alueille Taimiteon kautta. Kesällä 2021 Saarijärvelle istutettiin yhteensä 7 290 taimea eli noin 3,65 hehtaaria uutta metsää. Suomenselän 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

7 290 kpl

Pinta-ala

3,65 ha

Työllistää

4 nuorta

Kartta vuodelta 2021

1. Elenia, 7 290 kpl (2021)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2021

Hiilinielun yhteissumma

1 713 150

Taimien istutus 9.6.2021