Simon kohde sijaitsee Lyypäkinaavalla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021. Kesällä 2020 Lyypäkinaavalle istutettiin yhteensä 10 000 taimea eli noin 5 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Lyypäkinaavalle istutettiin yhteensä 2 200 taimea eli noin 1,1 hehtaaria uutta metsää. Simon 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

12 200 kpl

Pinta-ala

6,1 ha

Työllistää

18 nuorta

65°56'14.9"N 25°30'38.4"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Saastamoisen säätiö, 10 000 kpl (2020)
2. Yritykset ja muut tahot, 2 200 kpl (2021)
+ Komatsu Forest Oy, 1 000 kpl
Oulu Skydive Center ry., 307 kpl
Mioko ky., 40 kpl
Kuusamo Summit, 60 kpl
Kuulea Oy, 86 kpl
Mö Foods Oy, 171 kpl
LUSH FInland Oy, 376 kpl
Taimikauppa, 160 kpl

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021

Hiilinielun yhteissumma

2 863 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 21.6.2021