Soinin kohde sijaitsee Porrassuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020, jolloin Porrassuolle istutettiin yhteensä 3 210 taimea eli noin kuusi hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 istutuksia jatkettiin ja Porrassuolle istutettiin yhteensä 20 852 taimea eli noin Soinin 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

24 000 kpl

Pinta-ala

12 ha

Työllistää

16 nuorta

62°50'31.2"N 24°18'07.5"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Pieniä Taimitekoja 3 210 kpl (2020)
2. Best Caravan 20 000 kpl, Best Park 852 kpl (2022)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022

Hiilinielun yhteissumma

5 632 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022