Soinin kohde sijaitsee Porrassuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020, jolloin Porrassuolle istutettiin yhteensä 3 210 taimea eli 1,6 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 istutuksia jatkettiin ja Porrassuolle istutettiin yhteensä 20 852 taimea eli 10,43 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 kohteelle istutettiin 12 000 taimea eli 6 hehtaaria uutta metsää. Soinin 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

36 062 kpl

Pinta-ala

18 ha

Työllistää

29 nuorta

62°50'31.2"N 24°18'07.5"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Pieniä Taimitekoja 3 210 kpl (2020)
2. Best Caravan 20 000 kpl, Best Park 852 kpl (2022)
3. Best Caravan Oy 12 000 kpl (2023)

Puulajit

Kuusi

Istutettu

2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

8 448 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2022 ja 2023