Sonkajärven kohde sijaitsee Ruokosuolla. Suomen 4H-liitto on hankkinut Neovalta turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2023. Kesällä 2023 Ruokosuolle istutettiin yhteensä 16 000 taimea eli noin 8 hehtaaria uutta metsää. Kohteen istutuksesta on vastannut Kajaanin 4H-yhdistys.

Istutettuja taimia

16 000 kpl

Pinta-ala

8 ha

Työllistää

10 nuorta

63°56'15.4"N 27°21'16.5"E - Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Potwell Oy 14 800 kpl (2023)
2. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 1 200 kpl (2023)

Puulajit

kuusi ja mänty

Istutettu

2023

Hiilinielun yhteissumma

3 755 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 6/2023