Teuvan kohde sijaitsee Hakotapintantereella. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021 ja 2022. Kesällä 2021 Hakotapintantereelle istutettiin yhteensä 15 030 taimea eli noin 7,52 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Hakotapintantereelle istutettiin 10 754 taimea eli 5,49 hehtaaria uutta metsää. Kauhajoen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

30 010 kpl

Pinta-ala

15,01 ha

Työllistää

22 nuorta

62°32'40"N 21°55'39"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Pieniä Taimitekoja 4 000 kpl (2020)
2. Saastamoisen säätiö, 15 030 kpl (2021)
3. Habita 10 000 kpl (2022)
4. Muut yritykset ja säätiöt (2022)
+ 4: Vindirekt 554 kpl
Alppilan autohuolto 200 kpl

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022

Hiilinielun yhteissumma

7 042 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2021 ja 2022