Tohmajärven kohde sijaitsee Valkeasuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Taimiteossa olemme istuttaneet kohteelle niin kuusen kuin männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021. Kesällä 2020 Valkeasuolle istutettiin 10 337 taimea. Kesällä 2021 Valkeasuolle istutettiin yhteensä 3 060 taimea eli noin 1,53 hehtaaria uutta metsää. Kohteen istutuksesta on vastannut Rääkkylän 4H-yhdistys.

Istutettuja taimia

13 400 kpl

Pinta-ala

6,7 ha

Työllistää

12 nuorta

62°18'29"N 30°11'25"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. LähiTapiola Itä, 10 337 kpl (2020)
2. Elenia, 2 560 kpl (2021)
3. Taimikauppa, 500 kpl (2021)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021

Hiilinielun yhteissumma

3 145 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 1.6.2021