Utajärven kohde sijaitsee Pehkeensuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021 ja 2022. Kesällä 2020 Pehkeensuolle istutettiin 9 940 taimea eli noin 5 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Pehkeensuolle istutettiin yhteensä 23 570 taimea eli noin 11,79 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 istutettiin 8 427 taimea eli 4,18 hehtaaria uutta metsää. Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset ovat vastanneet kohteen istutuksista kesällä 2021 ja 2022. Muhoksen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksesta kesällä 2020.

Istutettuja taimia

41 862 kpl

Pinta-ala

20,93 ha

Työllistää

49 nuorta

64°49'20.9"N 26°32'51.0"E – Kartta vuodelta 2022

> Google maps

1. Saastamoisen säätiö 9940 kpl (vuonna 2020)
2. Akava-metsä 8027 kpl (vuonna 2021)
3. Accountor Oy 8500 kpl (vuonna 2021)
4. Saastamoisen säätiö 6973 kpl (vuonna 2021)
5. Lush Finland Oy 70 kpl (vuonna 2021)
6. Akava-metsä 8427 kpl (vuonna 2022)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022

Hiilinielun yhteissumma 55 vuoden kiertoajalla

9 833 CO2 ekv tonnia

Taimien istutus 8.6.2021