Utajärven kohteet sijaitsee Pehkeensuolla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, jonka metsäalan ammattilaiset ovat arvioineet soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle on istutettu kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kohteella kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021, 2022 ja 2023. Kesällä 2020 Pehkeensuolle istutettiin 9 940 taimea eli noin 5 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Pehkeensuolle istutettiin yhteensä 23 570 taimea eli noin 11,79 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 istutettiin 8 427 taimea eli 4,18 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 kohteelle istutettiin 11 984 taimea eli 5,99 hehtaaria uutta metsää. Muhoksen 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksesta kesällä 2020. Muhoksen ja Utajärven 4H-yhdistykset ovat vastanneet kohteen istutuksista kesällä 2021, 2022 ja 2023.

Istutettuja taimia

53 846 kpl

Pinta-ala

26,92 ha

Työllistää

61 nuorta

64°49'20.9"N 26°32'51.0"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Saastamoisen säätiö 9 940 kpl (2020)
2. Akava-metsä 8 027 kpl (2021)
3. Accountor Oy 8 500 kpl (2021)
4. Saastamoisen säätiö 6 973 kpl (2021)
5. Lush Finland Oy 70 kpl (2021)
6. Akava-metsä 8 427 kpl (2022)
7. Akava-metsä 5 600 kpl (2023)
8. Novo Nordisk Pharma Oy 2 770 kpl (2023)
9. Muut yritykset ja organisaatiot (2023)
+ KPMG Oy Ab 1 539 kpl (2023)
ICT ELMO 1 200 kpl (2023)
Suomen Ilmailunäytös Oy 448 kpl (2023)
Perkko Oy 427 kpl (2023)

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

12 645 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2021 ja 2023