Virtain kohde sijaitsee Tuuranevalla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Kohteelle onistutettu kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021, 2022 ja 2023. Kesällä 2020 Tuuranevalle istutettiin yhteensä 8000 taimea eli noin 4 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Tuuranevalle istutettiin yhteensä 62 010 taimea eli noin 31,01 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2022 Tuuranevalle istutettiin 47 391 taimea eli noin 22,77 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2023 kohteelle istutettiin 12 779 taimea eli 6,39 hehtaaria uutta metsää. Tuuranevalla on myös pilotoitu vuonna 2021 yhteistyössä Metsä Groupin kanssa yläkoululaisten metsäpäiviä. Virtain 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

130 336 kpl

Pinta-ala

65,17 ha

Työllistää

82 nuorta

62°20'23.0"N 23°19'16.0"E – Kartta vuodelta 2023

> Google maps

1. Kiilto Oy, 8 000 (2020)
2. Siili Solutions Oy, 30 143 kpl (2021)
3. Nordea Oyj, 10 000 kpl (2021)
4. MTK Säätiö, 4 000 kpl (2021)
5. YIT, 4 000 kpl (2021)
6. Novo Nordisk Farma Oy, 2 770 kpl (2021)
7. Muut yritykset ja tahot (2021)
8. Kiilto Oy 6 646 kpl (2021)
9. Siili Solutions Oy, 28 685 kpl (2022)
10. Nordea, 10 000 kpl (2022)
11. Kiilto Oy, 5 306 kpl (2022)
12. Muut yritykset ja tahot (2022)
13. Kiilto Oy ja Kiilto Clean Oy 8 889 kpl (2023)
14. Kingspan Oy 2 500 kpl (2023)
15. Muut yritykset ja tahot (2023)
+ Muut yritykset ja tahot (2021):
EWQ 1 000 kpl
Taimikauppa 839 kpl
Suomen Partiolaiset

Muut yritykset ja tahot (2022):
EWQ 1000 kpl
SP-Koti-ketju 1000 kpl
Tampereen sähkölaitos 400 kpl
Taimikauppa 1000 kpl

Muut yritykset ja tahot (2023):
EWQ/ Eurosec Oy 1 000
Elenia Oy 390

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022, 2023

Hiilinielun yhteissumma

30 586 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta ja kasvua 2021, 2022 ja 2023