Virtain kohde sijaitsee Tuuranevalla. Suomen 4H-liitto on ostanut turvetuotannosta poistuneen maa-alueen, joka on metsäalan ammattilaisten osalta katsottu soveltuvaksi metsityskäyttöön. Olemme Taimiteossa istuttaneet kohteelle kuusen ja männyn taimia. Taimiteko-istutukset on aloitettu kesällä 2020 ja niitä on jatkettu kesällä 2021 ja 2022. Kesällä 2022 Tuuranevalle istutettiin 47 391 taimea eli noin 22,77 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2021 Tuuranevalle istutettiin yhteensä 62 010 taimea eli noin 31,01 hehtaaria uutta metsää. Kesällä 2020 Tuuranevalle istutettiin yhteensä 8000 taimea eli noin 4 hehtaaria uutta metsää. Tuuranevalla on myös pilotoitu vuonna 2021 yhteistyössä Metsä Groupin kanssa yläkoululaisten metsäpäiviä. Virtain 4H-yhdistys on vastannut kohteen istutuksista.

Istutettuja taimia

117 557 kpl

Pinta-ala

58,78 ha

Työllistää

71 nuorta

62°20'23.0"N 23°19'16.0"E – Kartta vuodelta 2021

> Google maps

1. Kiilto Oy, 8 000 (2020)
2. Siili Solutions Oy, 30 143 kpl (2021)
3. Nordea Oyj, 10 000 kpl (2021)
4. YIT, 4 000 kpl (2021)
5. Novo Nordisk Farma Oy, 2 770 kpl (2021)
6. MTK Säätiö, 4 000 kpl (2021)
7. Muut yritykset ja tahot (2021)
8. Siili Solutions Oy, 28 685 kpl (2022)
9. Nordea, 10 000 kpl (2022)
10. Kiilto Oy, 5 306 kpl (2022)
11. Muut yritykset ja tahot (2022)
+ 7: EWQ 1 000 kpl
Taimikauppa 839 kpl
Suomen Partiolaiset

11: EWQ 1000 kpl
SP-Koti-ketju 1000 kpl
Tampereen sähkölaitos 400 kpl
Taimikauppa 1000 kpl

Puulajit

Kuusi, mänty

Istutettu

2020, 2021, 2022

Hiilinielun yhteissumma

27 587 CO2 ekv tonnia

Taimien istutusta 2021 sekä taimien kasvua kuvattuna syksyllä 2021 ja kesällä 2022