Jari-Pekka-liikenneasemat kompensoi kaikkien työntekijöidensä hiilidioksidipäästöt – haastaa mukaan huoltoasemat ja öljy-yhtiöt

Jari-Pekka-liikenneasemat kompensoi vuodesta 2020 alkaen kaikkien työntekijöidensä vuosittaisen hiilijalanjäljen 4H:n Taimiteko-toimintamallin kautta. Taimiteko on ilmasto- ja työllistämisteko, jossa nuoret istuttavat Suomeen uutta hiilinielua.

Hankasalmen, Joroisten ja Hartolan alueilla vaikuttava kotimainen perheyhtiö Jari-Pekka-liikenneasemat ryhtyy hillitsemään ilmastonmuutosta kompensoimalla omien työntekijöidensä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt. Tätä varten yritys on solminut yhteistyösopimuksen Suomen 4H-liiton kanssa.

Jari-Pekka-liikenneasemat istuttaa 4H:n Taimiteko-toimintamallin kautta vuosittain 43 taimea jokaista työntekijäänsä kohti. Luku perustuu Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoiden (Luke) laskelmiin, joiden mukaan suomalaisen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin 10 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Taimiteko-toimintamallissa 10 000 kiloa hiilidioksidia vastaa 43:n puuntaimen istuttamista.

Jari-Pekan henkilöstömäärä on tällä hetkellä 100, joten he istuttavat vuoden 2020 aikana 4300 taimea, mikä vastaa reilua kahta hehtaaria uutta metsää. Yritys on jo ottanut muitakin askelia ympäristövastuullisuuden suuntaan, sillä kaikilta liikenneasemilta löytyy sähköautojen latausasemat.

”Ympäristö täytyy ottaa yhä paremmin huomioon ja osoittaa vastuullisuutta. Esimerkiksi uusiutuvat polttoaineet ovat oikea suunta, maailmaa ei voi koko ajan sotkea. Päästöjen hyvittäminen on yksi tapa vastata ilmastonmuutokseen. Haluamme haastaa mukaan huoltoasemat sekä öljy-yhtiöt vähentämään päästöjä ja istuttamaan taimia”, sanoo yrityksen toimitusjohtaja ja omistaja Jari-Pekka Koponen.

Istutukset aloitetaan kesäkuussa 2020 ja taimet pyritään istuttamaan yrityksen toiminta-alueelle Keski-Suomeen. Samalla kun Jari-Pekan liikenneasemat kasvattaa Suomen hiilinieluja, yritys tukee nuorten työllistymistä. Taimien istuttamisesta vastaavat pääosin yläkoulun päättävät nuoret, jotka ovat vielä perinteisten työmarkkinoiden ulkopuolella.

”Taimiteko tarjoaa nuorelle työkokemuksen ja palkan lisäksi mahdollisuuden tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jari-Pekka-liikenneasemat näyttää hyvää esimerkkiä muille yrityksille vastuullisesta toiminnasta ilmaston ja nuorten työllistämisen hyväksi”, kiittää 4H:n kumppanuuspäällikkö Tarja Anttonen.

Lisätietoja:

Jari-Pekka Koponen
toimitusjohtaja, Jari-Pekka Oy
0400 833 211
jari-pekka@jari-pekka.fi

Tarja Anttonen
kumppanuuspäällikkö, Suomen 4H-liitto
044 783 0305
tarja.anttonen@4h.fi

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi