Kiilto mukana 4H-järjestön Taimiteossa: yhteistyö on osa Kiillon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2028 mennessä

Kiilto on tänäkin vuonna mukana 4H-järjestön Taimiteko-toiminnassa istuttamalla yli 6 600 taimea 3,3 hehtaarin alueelle Virroille. Taimiteko-toiminnassa suomalaiset nuoret saavat kesätöitä taimien istuttajina ja luovat Suomeen uusia hiilinieluja.

Kiilto on toista vuotta mukana luomassa lisää hiilinieluja ja työllistämässä suomalaisia nuoria. Taimiteko-yhteistyön kautta Kiilto kompensoi 1 546 tonnia CO2-päästöjään. Taimet istutetaan 4H-liiton omistamalle maa-alueelle Pirkanmaalle, Virroille.

”Tavoitteemme hiilineutraaliudesta on kunnianhimoinen ja kuljemme sitä kohti ensisijaisesti todellisia päästövähennyksiä tehden. Kompensoitavaksi jäävä osa katetaan Taimiteko-yhteistyön avulla”, kertoo ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Lauri Sainio Kiillosta.

Viime vuonna Kiilto työllisti Taimiteon yhteydessä nuoria, jotka istuttivat noin 8 000 taimea neljän hehtaarin kokoiselle maa-alueelle.

”Näemme, että Taimiteolla on nuorten työllistämisen kautta myös arvokas yhteiskunnallinen merkitys ympäristötyön rinnalla. Siksi koimme luontevaksi ja tärkeäksi lähteä mukaan”, Sainio sanoo.

Kiilto haluaa Taimiteko-toiminnan kautta kehittää edelleen ympäristövastuutaan. Taimitekoon osallistuminen on osa Kiillon Lupausta ympäristölle. Siihen liittyen Kiilto on antanut lupauksen, että yrityksen toiminnot ovat hiilineutraaleja vuoteen 2028 mennessä. Ympäristövastuu on kiinteä osa Kiillon yrityskulttuuria.

”Lupaus ympäristölle koostuu neljästä osa-alueesta, joista vihreä energia on yksi. Olemme viime vuosina investoineet esimerkiksi hukkalämmön talteenottojärjestelmään sekä maalämpöön ja aurinkovoimaan. Tällä hetkellä suunnitelmissa on laajentaa aurinkovoiman käyttöä Turun tuotantolaitoksellemme. Hiilineutraalin Kiillon lisäksi olemme asettaneet tiukkoja ympäristötavoitteita myös pakkausten ja logistiikan, tuotteiden ja materiaalien sekä palveluiden osalta”, Sainio summaa.

Taimiteossa taimien istuttajina työllistyy pääosin peruskoulunsa päättäviä nuoria, joista suurimmalle osalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Paikalliset 4H-yhdistykset rekrytoivat nuoret, kouluttavat heidät istutustyöhön ja valvovat istutustoimintaa.

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että moni nuori saa ensimmäisen työkokemuksensa Taimiteossa. On hienoa, että Kiilto haluaa luoda hiilinieluja ja työllistää nuoria kanssamme tärkeässä Taimiteko-toiminnassa”, 4H:n toimitusjohtaja Tomi Alakoski sanoo.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Kiilto on kasvava yli satavuotias suomalainen perheyritys, jonka visio on vuodessa 2080. Kiilto kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiillon toiminnan ydinajatuksia ovat ympäristöjohtajuus, läheisyys ja sitoutuminen tulevaisuuteen. Kiilto toimii yhdessätoista maassa ja työllistää yhteensä lähes 1000 henkilöä.

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi