Kristina Cruises Oy kompensoi Taimiteossa jokaisen myymänsä matkan päästöt

Perheyritys Kristina lähti mukaan Taimitekoon, sillä Taimiteossa voi paitsi kompensoida hiilipäästöjä, myös auttaa suomalaisia nuoria saamaan kesätöitä.

Me Kristinassa kompensoimme Taimiteossa jokaisen myymämme matkan päästöt täysimääräisesti. Kompensointi tehdään ulkopuolisen asiantuntijan tekemän laskelman mukaisesti ja se noudattaa kansainvälisiä suosituksia. Olemme avanneet kompensointiperusteet yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi verkkosivuillamme.

Aloimme selvittämään vuonna 2018, mitä mahdollisuuksia matkailussa on vastuullisuustekojen osalta. Tällöin vähähiilisyys ei ollut vielä kovin voimakkaasti matkailualalla agendalla. Ilmeni, että voimakkaastikin asiaa esille tuovien yritysten toimintamallit eivät valitettavasti olleet kovin konkreettisia tai läpinäkyviä.

Taimiteko löytyi ahkeran googlettamisen tuloksena. Kun tutustuimme Taimitekoon tarkemmin, totesimme, että se sopii meille arvomaailmaan parhaiten vaihtoehdoista. Taimiteossa on hiilikompensoinnin lisäksi myös sosiaalinen näkökulma. Tietysti myös se, että voimme konkreettisesti nähdä, kun taimia istutetaan, on meille merkityksellinen asia.

Taimitekoa suojelee Suomen tasavallan presidentti, mikä on tietysti meille suomalaisena perheyrityksenä myös tärkeä arvo.

Vastuullisuus on yksi Kristinan liiketoiminnan keskeisimmistä arvoista. Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen hidastaminen kulkee vahvasti muiden vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiden rinnalla. Sen lisäksi, että kompensoimme täysin oman liiketoimintamme aiheuttamat ilmastopäästöt, teemme myös paljon valintoja, joiden avulla tuotantomme on entistä vähäpäästöisempää. Muun muassa erityyppiset valinnat lentoyhteyksissä, vähähiilisemmät risteilytuotteet ja matkatuotannon tukeutuminen raideliikenteeseen ovat tästä konkreettisia esimerkkejä.

Panostaminen oman liiketoiminnan vastuullisuuteen on meille tärkeä asia. Kompensoimalla voimme omalta osaltamme tehdä jotain tulevien sukupolvien hyväksi. Vastuullisuus ja vähähiilisyys koetaan usein monimutkaisemmaksi kuin se onkaan: aloittaa voi aina jostain ja rakentaa sen kivijalan päälle. Se, että ottaa kestävyyden osaksi omaa ajatteluaan, ei tarkoita monimutkaista ja ehdotonta toimintamallia, ehkä ennemminkin konkreettisia tekoja.

Sinnikkyys on keskeinen osa Kristinan toimintakulttuuria

Juuret tällä kotkalaisella perheomisteisella yrityksellä on jo 70 vuoden takana. Vuodesta 1985 olemme olleet mukana risteilymatkailussa ja nyt viimeisimpinä vuosina olemme laajentaneet myös junakiertomatkoihin. Haluamme tarjota asiakkaille inhimillisiä ja ihmisläheisiä elämyksiä yhteismatkoillamme. Lupaammekin pitää huolta ja välittää jokaisesta asiakkaasta ja arvostaa heitä.

Kaiken, minkä teemme, teemme hyvin. Arvomme – inhimillisyys, vastuullisuus ja ennakkoluulottomuus – näkyvät niin pienissä kuin suurissa teoissa. Ei ole niin pientä asiaa, etteikö sillä olisi merkitystä, kun teemme ihmisille ainutlaatuisia lomakokemuksia.

Matkailu on viimeisimpinä vuosina ollut yksi niistä aloista, joihin pandemia ja muutkin toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet kovasti. Mutta me emme anna periksi! Sinnikkyys onkin varmasti yksi keskeinen piirre toimintakulttuuriamme.

4H:n toiminta on varmasti monelle suomalaiselle tuttu toimija, ainakin näin Kehä III:n ulkopuolella. 4H on sitoutumaton järjestö, joka tekee merkittävää työtä nuorten ja lasten eteen. Perheyrityksen näkökulmasta myös yrittäjyyteen aktivoiva työ on merkityksellinen osa-alue.

Kristina (Kristina Cruises Oy) on yhteismatkailuun erikoistunut suomalainen perheyritys, joka on huolehtinut asiakkaidensa toiveista ja tarpeista jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Yritys suunnittelee ja toteuttaa teemallisia yhteismatkoja laatutietoisille suomalaisille maalla ja merellä. Kristina palvelee vuosittain tuhansia elämyksiä, kokemuksia ja mukavaa matkatunnelmaa arvostavia matkailijoita.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi