LähiTapiola Idältä 25 000 euron lahjoitus 4H-liiton Taimiteolle

Uuden metsän istutukseen keskittyvä Taimiteko on seurausta Suomen 4H-liiton Nuoret ilmastotöissä -pilottihankkeesta, jonka suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Taimiteko on myös työllistämisteko, palkan uuden metsän istutustyöstä saavat nuoret. Vakuutusyhtiö LähiTapiola Itä osallistuu ilmastotalkoisiin 25 000 eurolla 4H-liiton Taimiteko-toimintamallin kautta. Lahjoitus on osa LähiTapiola Idän vuoden 2020 yhteiskuntavastuutoimintaa.

Taimiteko-toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Taimiteossa halutaan tehdä konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi ja nuorten työllistämiseksi.  Taimien istuttamisella kesätöitä saavat varsinkin alle 18-vuotiaat, pääasiassa yläkoulun päättävät nuoret.

”Mietimme, miten voisimme paikallisena toimijana osallistua ilmastotalkoisiin sekä samalla edistää alueemme hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Taimiteko toimintamallina vastasi täydellisesti tähän, paikalliset nuoret saavat työtä, kun istutustyö tehdään omalla toimialueellamme, ja samalla tuemme 4H-toimintaa. Sopiva viiden hehtaarin istutusalue löytyi Tohmajärven Valkeasuolta ja Keski-Karjalan 4H-toiminnasta vastaava Rääkkylän 4H-yhdistys toteuttaa”, taustoittaa lahjoituspäätöstä hallituksen jäsen Mari Pykäläinen LähiTapiola Idän yhteiskuntavastuutyöryhmästä.

”Yhteiskuntavastuullisuus kuuluu jo itsessään keskinäisyyden arvomaailmaan.  LähiTapiola Itä on asiakkaidensa omistama yhtiö ja vahva paikallinen toimija. Tahdomme olla mukana lähiyhteisöjemme arjessa tekemässä konkreettisia tekoja alueemme hyvinvoinnin ja tulevaisuuden hyväksi. 4H on meille luonteva kumppani vastuullisena ja kokeneena toimijana nuorten parissa”, kertoo LähiTapiola Idän hallituksen puheenjohtaja Anssi Keinänen vastuullisuusnäkökulmaa painottaen.

”Nyt toteutettava Taimiteko on Pohjois-Karjalassa ja koko Itä-Suomessa ensimmäinen. Päätöksen 10 000 taimen lahjoittamisesta teimme hallituksessamme jo viime syksynä, jouduimme kuitenkin näin korona-aikana jännittämään päästäänkö kesän alussa suunnitellusti toteuttamaan istutustyö”, jatkaa Keinänen käytännön toteutuksesta.

Rääkkylän 4H-yhdistys toimii nuorten vastuullisena työnantajana, kaikille tehdään kirjallinen työsopimus, noudatetaan työehtosopimusta, nuoret kuuluvat työsuojelulainsäädännön ja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön piiriin. Nuoret koulutetaan ja perehdytetään työhön ja työturvallisuudesta pidetään huolta huomioiden myös koronaviruksen mukanaan tuomat vaatimukset. Toiminnan tavoitteena on ansiomahdollisuuksien lisäksi hyvien työelämätaitojen edistäminen ja opettaminen nuorille.

”LähiTapiola Idän lahjoitus on samalla hieno mahdollisuus saada nuoret kiinnostumaan metsäalasta ja sen tarjoamista monipuolisista metsänhoitotöistä, joilla voi tienata perheen omissa metsissä tai 4H-metsäpalveluyrittäjänä”, vinkkaa Suomen 4H-liiton aluejohtaja Kari Kuokkanen.

LähiTapiola Idän lahjoittamat taimet istutetaan Vapo Oy:n 4H-liitolle lahjoittamille maa-alueille, jotka ovat poistuneet turvetuotannosta. Istutuksissa käytetään puulajina pääasiallisesti mäntyä.

Lahjoitusvarat 25 000 euroa tulevat vakuutusyhtiön yhteiskuntavastuullisiin tekoihin vuonna 2018 perustetusta hallituksen käyttörahastosta. Rahaston varoja LähiTapiola Itä käyttää hallituksen päätöksin edistämään koko toimialueensa Pohjois-Karjalan sekä Ylä- ja Koillis-Savon hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Käyttörahastosta jaettavien varojen painopistealueiksi on valittu lapset, nuoret, vanhukset, koulutus ja yrittäjyys. Tänä vuonna yhtiön hallitus on tehnyt päätökset yhteensä lähes neljännesmiljoonan lahjoituksista.

LähiTapiola Itä on lahjoittanut myös aiemmin varoja alueellisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin, kuten lahjoitus SPR Savo-Karjalan piirille koronaviruksen aiheuttamiin toimiin, lahjoitus palokuntanuorille, 21 sydäniskurin hankinta yleiseen käyttöön, koulutuslahjoitukset Itä-Suomen yliopistolle, Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakouluille sekä ammattiopistoille.

Lisätietoja:

Anssi Keinänen, hallituksen puheenjohtaja, LähiTapiola Itä
anssi.keinanen@uef.fi  040 865 7441

Mari Pykäläinen, hallituksen jäsen, yhteiskuntavastuutyöryhmä, LähiTapiola Itä
mariaana.pykalainen@gmail.com 050 445 9818

Kari Kuokkanen, aluejohtaja, Suomen 4H-liitto
kari.kuokkanen@4h.fi  050 570 7433

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi