Lapin ammattikorkeakoulu istuttaa taimen jokaiselle valmistuneelle

Kemijärvellä kasvaa pian puu jokaista Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuvaa opiskelijaa kohden. Taimitekoon osallistuminen edistää Lapin AMK:n tavoitetta toimia vastuullisuuden suunnannäyttäjänä.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain reilu 1200 uutta osaajaa. Saimme idean istuttaa puun jokaista valmistuvaa kohti osoittaaksemme valmistuvalle suuntaa kohti kestävää elämäntapaa.

Vaihtoehtoisia istutustapoja oli alkujaan useita, mutta kuullessamme Taimiteosta tunsimme löytäneemme oikean kumppanin.

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen tavoitteisiin

Lapin ammattikorkeakoulu on vankasti sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja toimimaan vastuullisuuden suunnannäyttäjänä niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Koko organisaatiomme on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Vastuullisuus on integroitu Lapin AMK:n strategiaan, jota toteutetaan niin koulutuksessa, TKI-toiminnassa, yhteistyössä ja verkostoissa kuin seuraamissamme eettisissä periaatteissakin.

Taimiteossa meitä viehätti se, että samalla voimme kantaa sosiaalista vastuuta; tarjota nuorelle ensimmäisen työpaikan ja tuoda metsänhoidollisia toimenpiteitä – ja mahdollista tulevaa opintouraa – esiin tällä tavoin innostavalla tavalla.

 

Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) on kouluttaja, kehittäjä ja kumppani. Tarjoamme koulutusta ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluita (TKI), jotka vastaavat paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin kestävyyshaasteisiin.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

Nina Jylhä viestinnän suunnittelija nina.jylha@4h.fi