Matkapojat Oy: Taimiteon avulla askel kohti kestävämpää matkailua

Matkapojat on Suomen suurin laiva- ja lähialuematkojen myyjä. Yhtiön tavoitteena on ottaa toiminnassaan huomioon myös vastuullisen ja kestävän matkailun vaatimukset ilmasto- ja ympäristökysymyksissä sekä matkailun eettiset että kulttuuriset näkökulmat. Yritys toivoo Taimiteko-kumppanuuden motivoivan suomalaisia matkailijoita ilmastotekoihin. 

Matkapojat Oy aloitti vastuullisuusprojektinsa kesällä 2021 keskellä Covid-19 pandemian globaalisti aiheuttamaa tuumaustaukoa. Projektin edetessä kävi pian selville, että nykyaikaista matkailua ei voi toteuttaa täysin päästöttömästi ja sitä varten tarvitaan luotettava kumppani vastaamaan toiminnan aiheuttamien päästöjen sitomisesta.  

Tarjolla oli useita erilaisia vaihtoehtoja, mutta kotimaisena ja asiakaslähtöisenä yrityksenä Matkapojat Oy etsi kumppania, joka on kotimaisuusasteeltaan suuri ja yleisesti tunnettu. Päädyttiin ottamaan yhteyttä Taimitekoon havaittuamme, että sen avulla Matkapojat Oy pystyy auttamaan Suomea saavuttamaan omat hiilineutraalisuustavoitteensa.  

Taimiteon avulla toteutetaan vastuullisen toiminnan sosiaalista puolta tukemalla nuorten työllistymistä taimien istuttajina. Taimiteko vastaa Matkapojat Oy:n arvoja kotimaisuuden arvostamisessa ja yritys uskoo sen motivoivan myös asiakkaita osallistumaan ilmastotekoon.

Kasvavat puut sitovat matkustamisesta koituvia päästöjä

Matkapojat Oy aloitti toimintansa vuonna 1977 ja on koko historiansa ajan toiminut linja-autoilla ja laivoilla tapahtuvan lähimatkailun uranuurtajana Suomessa. Aikaa myöten toiminta on laajentunut käsittäen nykyään lentäen tehtäviä matkoja sekä laivaristeilyjä aina Kauko-Itään ja Yhdysvaltoihin asti.  

Matkapojat Oy:n Taimiteolle lahjoittamien taimien määrä perustuu toiminnasta tehtävään päästölaskentaan. Asiakkaillemme tarjotaan tällä hetkellä mahdollisuutta osallistua lisämaksusta mukaan Taimitekoon. Lisämaksun suuruus perustuu asiakkaan omasta matkasta syntyvien päästöjen perusteella laskettavaan taimien määrään.  

Useimmiten 1–2 kasvavaa puuta riittävät sitomaan Matkapojat Oy:n lähialuematkalla syntyvien päästöjen verran hiilidioksidia, kun taas kaukomatkojen kohdalla taimia saatetaan tarvita reilut parikymmentä. 

Taimiteko on otettu hyvin vastaan asiakkaitten, omien työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien taholta. Taimiteon käyttö Matkapojat Oy:n matkoissa laajenee sitä mukaa, kun tuotekohtaisia päästöjä lasketaan ja ne saadaan kotisivuillamme näkymään.  

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi 

Nina Jylhä viestinnän suunnittelija nina.jylha@4h.fi