Nixu kantaa Taimiteossa kortensa kekoon ilmaston ja nuorten hyväksi

Kyberturvapalveluihin erikoistunut Nixu käynnisti vuonna 2022 vastuullisuusohjelman, johon sisältyy myös toiminnasta aiheutuvien suorien ja epäsuorien päästöjen kartoittaminen. Taimiteko-kumppanuuden kautta Nixu lisää Suomen hiilinieluja ja tarjoaa nuorille merkityksellisiä ja positiivisia kokemuksia työelämästä. 

Nixu Oyj on yksi Pohjoismaiden suurimmista kyberturvapalveluihin erikoistuneista yrityksistä. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä tarjoamalla kattavia kyberturvallisuuden konsultointi- ja suunnittelupalveluja sekä jatkuvia palveluja. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa ja työllistämme noin 400 alansa parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa.  

Osallistumme Taimiteko-toimintaan, koska haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen, joka pyrkii edistämään liiketoiminnassaan kestäviä toimintaperiaatteita ja vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön. 4H:n Taimiteko oli meille inspiroiva yhteistyökumppani, koska hiilinielujen lisäämisen ohella voimme edistää myös nuorten työllistymistä ja hyvinvointia. 

Istutamme Suomeen 1000 uutta puuta 

Vastuullisuusohjelmaamme kuuluu ympäristökuormitusta vähentävien käytäntöjen edistäminen. Pyrimme minimoimaan liiketoiminnan aiheuttamat hiili-, vesi- ja muut jalanjäljet. Koska kaikilta päästöiltä ei kuitenkaan voida välttyä, meille oli alusta asti selvää, että hiilensidonta on osa vuoden 2022 vastuullisuustoimiamme.  

Kartoitimme viime vuonna merkittävimmät suorat ja epäsuorat päästölähteemme. Laskelmien ja vertailutietojen perusteella Nixun hiilijalanjäljen arvioitiin olevan 235 t CO2e. Tämän seurauksena lahjoitimme Taimiteolle 1000 taimea. Kasvaessaan puut sitovat ilmasta hiilidioksidia ja metsän 55 vuoden kiertoaikana hiiltä sitoutuu hiilijalanjälkemme verran.  

Taimiteko on osa vastuullisuusohjelmaamme 

Nopea digitalisaatio, geopoliittinen turbulenssi ja kyberrikollisuuden lisääntyminen kasvattavat kyberturvallisuuspalvelujen tarvetta jatkuvasti. Haluamme vastata tähän tarpeeseen olemalla asiakkaidemme luotettu kyberturvallisuuskumppani, paras kyberturvallisuuden työpaikka ja vastuullinen yrityskansalainen. 

Käynnistimme vuonna 2022 vastuullisuutemme systemaattisen kehittämisen määrittämällä Nixun yritysvastuun olennaisimmat teemat, tavoitteet ja tunnusluvut. Samalla luotiin ohjelma ja toimenpiteet, joiden toteuttamista seuraa ohjausryhmä.  

Koimme Taimiteon olevan yrityksellemme sopiva kumppani, koska toimintaan osallistumalla pystymme konkreettisella tavalla kantamaan kortemme kekoon ympäristön hyväksi. Se, että voimme samalla tukea yhä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten työllistymistä, on yritystämme ilahduttava lisäelementti Taimiteon toiminnassa. 

Nixun taimia istutettiin Kemijärvelle. Istutustöistä vastasivat Sallan ja Sodankylän 4H-yhdistykset.

Iloitsemme istutuskohteeltamme Kemijärveltä saamistamme kuvista, joissa Sallan ja Sodankylän 4H-yhdistysten reippaat nuoret istuttavat taimia vanhalle turvetuotannosta poistuneelle maa-alueelle.

Nixu on kyberturvayhtiö, joka on rakentanut tulevaisuutta kyberturvallisuuden keinoin jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Päämäärämme on kybermaailman turvaaminen. Autamme asiakkaitamme vahvistamaan liiketoiminnan sietokykyä ja saavuttamaan mielenrauhaa. Nixulla on pohjoismaiset juuret, ja työllistämme noin 400 alan parasta ammattilaista Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Tanskassa ja Romaniassa. Asiantuntijamme turvaavat maailman suurimpiin lukeutuvien organisaatioiden vaativimpia ympäristöjä kaikilla toimialoilla. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla. 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi 

Nina Jylhä viestinnän suunnittelija nina.jylha@4h.fi