Paikalliset nuoret istuttavat OP Länsi-Suomelle hehtaarin uutta metsää Kankaanpäähän

Kankaanpään nuoret saavat kesätöitä vuonna 2022 OP Länsi-Suomen tukemissa taimien istutuksissa ja samalla paikkakunnalle syntyy hehtaarin verran uutta metsää. Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa nuoret istuttavat kumppanien lahjoittamia puun taimia.

Taimitekoja tehdään taas useissa kohteissa eri puolilla Suomea kesäkuussa 2022. Työhön paikallisesti rekrytoidut sadat nuoret istuttavat kesätyönään kuusen- ja männyntaimia, joista kasvaa uutta metsää ja näin ollen uusia hiilinieluja Suomeen. OP Länsi-Suomi tulee uutena kumppanina mukaan nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toimintaan. Pankille istutetaan 2000 puun taimea Kankaanpään kaupungin omistamalle maa-alueelle Opistontien varrella.

– OP:n omistaja-asiakkaat ovat mukana tekemässä Kaikkien aikojen tekoja ja tänä syksynä kysyimme omistaja-asiakkailtamme kannanottoa oman pankin vastuullisuustekemiseen. Kyselyn tuloksena perinteinen joululahjoituksemme kohdistetaan luonnon ja ympäristön hyväksi. Konkreettisesti tämä 5000 euron lahjoitus tarkoittaa sopivan alueen metsittämistä yhdessä 4H-nuorten kanssa toimialueellamme. Taimiteko-toiminnan tavoitteena on myös lisätä lasten ja nuorten metsä-, luonto- ja ympäristötietoisuutta sekä antaa mahdollisuus tutustua metsien hoitoon. Nuorten työllistymisen tukeminen koettiin kyselyn vastausten perusteella myös tärkeäksi ja tämä lahjoitus omalta osaltaan vastaa myös siihen, toteaa OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru.

Taimien istutuksista kesätöitä sadoille nuorille

Kesäkuussa 2022 jo neljättä peräkkäistä vuotta sadat alle 18-vuotiaat, pääasiassa peruskoulun päättävät nuoret työllistyvät Taimiteko-toiminnan kautta. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka, josta he saavat arvokasta työkokemusta. Kankaanpään 4H-yhdistys toimii paikallisesti vastuullisena työnantajana nuorille. Yhdistys huolehtii nuorten rekrytoinnista, koulutuksesta, varusteista sekä palkanmaksusta. Nuorille maksetaan työstä urakkapalkkaa 0,40 euroa per istutettu taimi.

–  Viime kesänä Kankaanpään 4H-yhdistys työllisti 23 nuorta ja ensi kesän tavoite on vähintään samaa luokkaa. Olen tosi iloinen, että OP Länsi-Suomi on lähtenyt mukaan Taimitekoon. Tätä kautta työllistetään jälleen paikallisia nuoria, ja toivottavasti tämä OP:n mukaantulo kannustaa muitakin paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Taimitekoon. Yhdistyksen kesätyöntekijöiden haku käynnistyy ajoissa keväällä ja avoimista paikoista ilmoitellaan yhdistyksen some-sivuilla. Nuorten kannattaakin ottaa sivustot aktiiviseen seurantaan. kertoo Kankaanpään 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Annukka Pörsti.

Mistä Taimiteossa on kysymys?

Vuodesta 2019 lähtien Taimiteko-toiminnassa on istutettu Suomeen noin 200 hehtaaria uutta metsää, mikä tarkoittaa yli 400 000 kuusen- ja männyntaimea. Reilun 20 paikkakunnan istutuskohteilla on työllistynyt yli 400 nuorta. Taimiteko-toiminnan suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen- ja männyntaimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet vuosikausiin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. Nuorten rekrytoinnista ja työn ohjaamisesta vastaavat paikalliset 4H-yhdistykset.

–  Nuorten työelämävalmiuksien vahvistaminen ja alle 18-vuotiaiden nuorten työllistäminen ovat 4H-toiminnan ydintä. Taimiteko-istutuskohde saadaan toteutettua Kankaanpään kaupungin, 4H-yhdistyksen, metsänhoitoyhdistyksen ja pankin yhteistyöllä. Yhteistyön avulla nuoret pääsevät metsäisiin kesätöihin ja oppimaan puuntaimien istutusta. Samalla istutus on nuorille yksi esimerkki käytännön ilmastoteosta ja toiminnasta kohti kestävää elämäntapaa. Kankaanpään kohde on Satakunnan ensimmäinen Taimiteko-istutuskohde, iloitsee 4H-liiton järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja.

OP Länsi-Suomi on jäsentensä omistama paikallinen pankki. Kehittyvän ja eteenpäin katsovan pankin tehtävänä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä ja hyvinvointia. Kannamme vastuumme omasta toimintaympäristöstämme ja kehitämme omalta osaltamme alueen elinvoimaisuutta. Pankin menestys luo vakautta ja vaurautta, josta hyötyvät sekä asiakkaat että koko yhteisö.

Lisätietoja

Kankaanpään 4H-yhdistys, toiminnanjohtaja Annukka Pörsti, p. 050 353 3721

Suomen 4H-liitto, järjestöpäällikkö Anna-Kaisa Valaja, p. 044 783 0310

OP Länsi-Suomi, toimitusjohtaja Matti Kiuru, p. 044 714 1400

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi