S-ryhmän Kauppakeskus Lohi mukaan Taimitekoon

Lohjalla sijaitseva kauppakeskus Lohi on S-ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö. Kauppakeskus on monilla eri toimenpiteillä onnistunut vähentämään ilmastopäästönsä lähelle nollatasoa, ja jäljelle jääneen pienen päästöosuuden ja reippaasti ylikin kiinteistö kuittaa tehokkaaksi todetuilla metsityshankkeilla. Yhteistyössä metsittämässä on 4H-järjestön Taimiteko-toimintamalli.

S-ryhmä julkisti keväällä 2020 hyvin kunnianhimoiset päästötavoitteensa, joiden mukaan ryhmä pudottaa ilmastopäästöjensä määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 koko ryhmä aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, eli silloin se sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin sitä sinne tuottaa.

”Olen iloinen siitä, että ensimmäinen S-ryhmän kiinteistö yltää nyt hiilinegatiivisuuteen. Suur-Seudun Osuuskaupan kauppakeskus Lohi on koko ryhmälle innostava esimerkki siitä, miten etenemme askel askeleelta kohti ilmastotavoitteitamme. Uskon, että saamme vastaavia uutisia myös jatkossa, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kiittelee.

Päästöt kuriin jo suunnittelussa

Kauppakeskus Lohessa ilmastopäästöjen pienentäminen on alkanut jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa, Suur-Seudun Osuuskaupan toimitusjohtaja Tapio Finér kertoo.

– Kauppakeskusten päästöt syntyvät pääosin käytetystä sähköstä ja kaukolämmöstä. Lohessa merkittävät vähennykset on saatu aikaan käyttämällä aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua uusiutuvaa sähköä, hyödyntämällä lämmityksessä myymälöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja valaisemalla kiinteistö led-lampuilla.

Ilmastopäästöjen minimoinnin jälkeen kauppakeskuksesta syntyy hiilipäästöjä enää kaukolämmöstä. Siitä syntyvät päästöt kompensoidaan hyödyntämällä tehokkaaksi todettuja metsityshankkeita. Niiden määrä on sovittu niin korkealle tasolle, että kauppakeskus varmasti sitoo niiden avulla hiiltä ilmakehästä selvästi enemmän kuin sitä tuottaa.

Metsityshankkeet kolmannen osapuolen varmentamia

– Metsityshankkeissa ei ole kyse mistään viherpesusta, sillä nämä hankkeet on tieteellisesti arvioitu toimivaksi tavaksi sitoa hiiltä pois ilmakehästä. Käyttämämme hankkeet ovat aina myös kolmannen osapuolen varmentamia ja niitä voi olla eri puolilla maailmaa, sillä ilmastonmuutos ei tunne rajoja, Finér muistuttaa.

Kauppakeskus Lohi tekee myös yhteistyötä 4H-järjestön kanssa Taimiteko-toiminnassa. Lohi tukee järjestöä palkkaamaan nuoria taimien istuttamiseen ja auttaa näin sitomaan ilmakehästä hiiltä saman määrän kuin kauppakeskuksen S-marketin ruokahävikki sitä tuottaa.

Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

– Taimitekoja tehdään eri puolella Suomea ja niissä työllistyvät paikalliset nuoret taimien istutustöihin. Meistä on hienoa, että lohjalainen kauppakeskus Lohi antaa paikallistason esimerkkiä S-ryhmän tavoitteessa olla hiilinegatiivinen vuonna 2025, Taimiteko-toiminnasta vastaavan Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski kommentoi.

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi