SAK ja kahdeksan jäsenliittoa tekevät Taimitekoja, koska haluavat edistää nuorten työllistymistä ja näyttää esimerkkiä ilmastoasioihin tarttumisesta

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen kahdeksan jäsenliittoa ovat tänä kesänä mukana 4H-järjestön Taimiteossa. SAK ja sen jäsenliitto JHL haluavat olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta.

Me SAK:ssa olemme tyytyväisiä, että saamme olla mukana Taimiteon kaltaisessa toiminnassa. Taimitekoon osallistumalla haluamme edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja nuorten työllistymistä. Haluamme myös näyttää esimerkkiä siitä, mitä organisaatio voi ilmastoasioiden eteen tehdä.

Taimiteon tavoitteet, eli nuorten työllistyminen ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat SAK:n tavoitteissa korkealla, joten mukaan lähteminen oli helppoa.

Ajattelemme, että siirtymä hiilineutraalimpaan yhteiskuntaan pitää tehdä oikeudenmukaisesti myös palkansaajien kannalta. Tämä tarkoittaa muun muassa monien eri alojen työntekijöiden uudelleen kouluttamista vastaamaan tulevia työtehtäviä ja olosuhteita. Kaikkiaan kunnianhimoisen ilmastopolitiikan kielteiset sosioekonomiset vaikutukset on pystyttävä minimoimaan. Olemme korostaneet ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeyttä monissa linjauksissamme.

Ammattiliitto JHL haluaa auttaa nuoria saamaan ensimmäisen kesätyöpaikan

Ilmastonmuutoksen ehkäisy on tärkeää ja kiireellistä. Me Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä haluamme olla mukana edistämässä oikeudenmukaista siirtymää kohti ilmaston kannalta kestävämpää yhteiskuntaa.

Toivomme, että Taimiteon kautta mahdollisimman moni nuori saisi työkokemusta. Ensimmäisen kesätyöpaikan saaminen on aina vaikeinta, ja siinä haluamme olla avuksi. Taimiteko on myös konkreettista toimintaa ilmaston hyväksi. Taimiteossa yhdistyvät hienosti sekä nuorten työllistyminen että ilmastonmuutoksen hidastaminen, joten JHL:lle oli erittäin luontevaa lähteä mukaan tukemaan tätä tärkeää kampanjaa.

JHL:n keskustoimistolla ja aluetoimistoilla on Green Office -sertifikaatti. Huolehdimme, että hankintamme (tavarat, palvelut ja niiden toimittajat) ovat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä ja vastuullisia. Pidämme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä näkökulmia esillä viestinnässämme ja toiminnassamme.

SAK ja liitot työllistävät 10–15 nuorta Taimiteossa

Tänä vuonna Taimitekoja ovat SAK:n liitoista tekemässä JHL:n lisäksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Paperiliitto, Rakennusliitto, Rautatiealan Unioni RAU, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Suomen Merimies-Unioni SMU sekä Teollisuusliitto.

SAK:n ja sen jäsenliittojen sponsoroima metsä on kuuden hehtaarin kokoinen. Noin 12 000 taimea istutetaan Kuortaneelle Etelä-Pohjanmaalle. Istutukseen käytetään 115 työtuntia, mikä työllistää 10–15 nuorta, joille maksetaan työehtosopimuksen mukaista urakkapalkkaa. Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulun päättäviä nuoria, joista valtaosalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on liittojen liitto. Edustamme 17:ää ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. Meidän tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, jossa vahva työlainsäädäntö ja kattavat työehtosopimukset sekä sopimisen pitkäjänteisyys luovat työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

Ammattiliitto JHL yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat. JHL:n noin 200 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään suomalaisia nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole enää aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi