Taimikauppa on nyt avattu

Kaikki voivat nyt tehdä Taimitekoja, eli lahjoittaa puuntaimia ja siten tukea nuorten työllistymistä sekä hyvittää omaa hiilijalanjälkeään Taimikaupassa.

Taimiteko on mahdollisuus tehdä konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jokaisella Taimiteolla on väliä: Mitä enemmän Taimikauppa käy, sitä enemmän pystymme metsittämään Suomea. Tähän saakka Taimitekoja ovat tehneet ainoastaan organisaatiot. Nyt myös yksityishenkilöt pääsevät mukaan: https://www.taimiteko.fi/taimiteko-yksityishenkiloille/

Yksi taimi maksaa 2,5 euroa. Mukaan voi lähteä jo kymmenellä eurolla eli lahjoittamalla neljä taimea. Kymmenen euron minimi johtuu transaktiomaksujen osuudesta. Maksimilahjoitussumma on 1000 euroa. Kaikki yleisimmät maksutavat käyvät Taimikaupassa, kuten verkkopankit, kortti– ja mobiilimaksut. Taimesta maksettava summa kattaa kaikki kulut, joita maa-alueiden metsittämiseen, nuoren palkkaan ja kouluttamiseen sekä 4H-koordinointiin tarvitaan.

Metsiin luotu hiilinielu on hyvä hiilikompensaatiokohde, sillä se on pitkäaikainen ja aktiivinen. Metsittäminen luo myös uusia elinympäristöjä sekä ekosysteemipalveluita. Yleensä taimia istutetaan metsänuudistusaloille osana normaalia metsänhoitoa. Taimiteossa kuitenkin istutetaan uutta metsää ja luodaan uusia hiilinieluja alueille, jotka eivät ole enää maa- ja metsätalouskäytössä tai turvetuotannossa.

Taimien lahjoittaminen työllistää nuoria, kasvattaa uutta metsää ja hillitsee ilmastonmuutosta – taimi on toivo. 4H kutsuu kaikki mukaan tekemään Taimitekoja!

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi