Taimiteko-kumppani Grano tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Markkinointi- ja sisältöpalveluyritys Grano on mukana 4H-järjestön Taimiteossa, koska haluaa vähentää hiilipäästöjään.

Granon yhtenä ympäristötavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Teemme jatkuvaa työtä, mittaamme päästöjämme ja etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Tarjoamme myös hiilineutraaleja tuotteita ja palveluja asiakkaillemme. Taimiteko on meille yksi tapa vähentää hiilipäästöjä, vaikkakaan kompensointi ei ole meillä ensisijainen keino tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taimiteon avulla haluamme aidosti myös vaikuttaa nuorten työllistymiseen Suomessa sekä tarjota arvokasta kokemusta nuorille. Vastuullisuus ja ympäristön huomiointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa. Nykypäivänä nuorilla on myös kiinnostusta ympäristöasioihin, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastokysymyksiin. Lisäksi heillä on halu vaikuttaa tulevaisuuteen kestävämmillä valinnoilla. Taimiteossa yhdistyy nämä kaikki.

Koska puu on monen Granon toiminnalle tärkeän raaka-aineen oleellisin lähde, on metsittäminen meille luonnollinen kompensointitapa. Suomalaisena yrityksenä haluamme edesauttaa metsän kasvua omassa kotimaassa.

4H on tehnyt arvokasta työtä tarjoamalla nuorille harrastuksia, käden taitoja, työkokemusta ja tukenut yrittämistä. Ensimmäisillä työkokemuksilla on usein iso merkitys, kun tehdään valintoja omasta tulevaisuudesta.

Taimiteko on linjassa Granon arvojen kanssa

Grano on suomalainen monitoimialayhtiö, joka toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja. Ainutlaatuinen osaajayhteisömme hallitsee huipputeknologian ja taitaa käsityötaidon. Työllistämme noin 900 henkilöä pääkaupunkiseudulta Lappiin, ja koko tuotanto on Suomessa.

Meiltä löytyy ratkaisut asiakkaittemme ikimuistoisten ideoiden toteutukseen, jotka tuotamme kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaittemme arki olisi helpompaa ja yrityksen markkinointi vaikuttavampaa.

Keskusteluissamme 4H-järjestön kanssa kävi heti selväksi, että tämä hanke on linjassa meidän arvojen kanssa, eikä kauaa tarvinnut pohtia sitä, lähdemmekö mukaan vai emme. Meille ympäristöystävällisyys on strateginen valinta.

Granon ympäristöpolitiikka linjaa ne keskeiset painopisteet, jotka ovat olennaisia toiminnassamme. Samalla se asettaa meille tavoitteet ympäristötyöhömme. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi kuudesta painopisteestämme ympäristön osalta.

Toukokuussa teimme tarkennuksia ympäristötavoitteisiimme, sillä halusimme konkretisoida tavoitteita paremmin sekä nopeuttaa kestävän kehityksen muutosta. Näistä voi lukea lisää Granon nettisivuilta. Viime vuonna saimme vähennettyä päästöjämme 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Siinä kompensoinnin osuus oli hyvin pieni, noin yhden prosentin luokkaa. Eniten päästöjen vähentämiseen vaikutti vihreän sähköenergian osuuden lisääminen.

Yhteystiedot:

Tytti Liven
laatu- ja vastuullisuusjohtaja, Grano
+358 40 506 7607
tytti.liven@grano.fi

Grano on suomalainen monitoimialayhtiö, joka toteuttaa asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistäviä markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuja. Ainutlaatuinen osaajayhteisömme hallitsee huipputeknologian ja taitaa käsityötaidon. Grano työllistää noin 900 henkilöä pääkaupunkiseudulta Lappiin, ja koko tuotanto on Suomessa.
Arjen auttaja – muutoksen mahdollistaja
www.grano.fi

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

Mari Pöyhtäri Viestintäpäällikkö mari.poyhtari@4h.fi