Taimiteko valikoitui Modulightin kumppaniksi kotimaisena nuoria työllistävänä toimintana

Vastuullisuus on olennainen osa biolääketieteen alalla toimivan Modulightin strategiaa ja arvoja. Yritys lähti mukaan Taimitekoon tavoitteenaan tukea hiilen poistumista ilmakehästä. Kumppanuuden sinetöi Taimiteon kotimaisuus ja mahdollisuus työllistää nuoria. 

Modulight Oyj on biolääketieteen alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpä- ja silmäsairauksien hoitoon sekä genetiikkaan. 

Työmme pääpaino on lääketieteen teknologian tuotteissa, jotka parantavat ihmisten elämää ja auttavat torjumaan vakavia sairauksia. Lisäksi valmistamme tuotteita muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan.  

Vastuullisuus on aina ollut olennainen osa Modulightin strategiaa ja arvoja, jotka ovat intohimo, uudistuminen, kunnioitus ja asiakastyytyväisyys. Aloimme vuonna 2022 selvittää vaihtoehtoja hiilen sidontaan ja lopulta Taimiteko valikoitui kotimaisena nuoria työllistävänä toimintamallina yhteistyökumppaniksemme.  

Isossa kuvassa Taimiteko-yhteistyö liittyy tavoitteeseemme pienentää hiilijalanjälkeämme ja tehdä vapaaehtoisia ilmastotekoja tukeaksemme hiilen poistumista ilmakehästä. Vuonna 2022 lahjoitimme Taimiteolle hiilijalanjäljestämme johdetun määrän taimia.  

Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi 

Modulightia on kehitetty alusta lähtien vastuullisuus ja monimuotoisuus toiminnan kulmakivinä. Jo ensimmäisinä toimintavuosina investoimme puhdastilojen energiankulutusta vähentävään laitteistoon. Lisäksi kaikki puolijohdeprosessissa käytettävät metallit on kierrätetty täysin koko yhtiön olemassaolon ajan. 

Vuonna 2015 yhtiö siirtyi käyttämään uusiutuvaa energiaa. Tavoittelemme hiilineutraalia liiketoimintaa vuoteen 2025 mennessä. Osana hiilineutraaliustavoitetta olemme esimerkiksi investoimassa tänä vuonna pääkonttorimme hiilineutraaliin lämmitysratkaisuun.  

4H on järjestö, joka edistää nuorten hyvinvointia käytännön toiminnankin kautta. On hienoa toimia yhteistyössä 4H:n kanssa. Taimiteko-toiminta sopii kaltaisellemme yritykselle. Olemme muutenkin mielellämme osaltamme tukemassa nuoria ja lapsia esimerkiksi lastensairaalan ja nuorten harrastusseurojen ja kerhojen kautta. 

Kuva: Modulight

Modulight Oyj on biolääketieteen alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa laservaloa hyödyntäviä laitteita syöpähoitoihin, silmäsairauksiin ja genetiikkaan. Yritys valmistaa lisäksi tuotteita muihin korkean lisäarvon sovelluksiin, kuten kvanttilaskentaan ja digitaalisiin painokoneisiin. Modulightin tuotteita ovat lääkinnälliset hoitolaitteet, sovellusjärjestelmät, ohjelmistot, pilvipalvelut sekä erikoisvalmisteiset puolijohteet. Modulightin tuotteet ovat maailmanlaajuisesti käytössä, ja yhtiön asiakaskuntaan kuuluu mm. useita Fortune 500 -listan yrityksiä, kansainvälisiä lääkeyhtiöitä sekä tunnettuja syöpäkeskuksia ja yliopistoja. Modulight on perustettu vuonna 2000, ja yhtiön pääkonttori on Tampereella. Seuraa Modulightia: modulight.com | Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #killcancer #laserfamily 

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi 

Nina Jylhä viestinnän suunnittelija nina.jylha@4h.fi