Taimiteko-yhteistyö on osa Kingspanin kestävän kehityksen Planet Passionate -ohjelmaa

Kingspan on johtava eristemateriaalien valmistaja, jolla on toimipisteitä yli 70 maassa. Taimiteko-yhteistyö on linjassa Planet Passionate Communities -aloitteen kanssa, jolla Kingspan pyrkii tukemaan ihmisiä ja yhteisöjä maailmanlaajuisesti, edistäen samalla kestäviä käytäntöjä ja vastuullisesti hankittujen materiaalien käyttöä.

Kingspan on yli 50 vuoden kokemuksella maailman johtava tehokkaiden eristysratkaisujen valmistaja. Suomessa valmistamme eristelevyjä sekä eristettyjä paneelijärjestelmiä Kankaanpäässä ja Paraisilla. Päätimme osallistua Taimitekoon, sillä sen periaatteet sopivat yhteen omien arvojemme ja tavoitteidemme kanssa.

Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuden paitsi ilmastotekoon myös nuorten työllistymisen tukemiseen. Puiden istuttaminen tarjoaa kesätyöpaikkoja erityisesti alle 18-vuotiaille, mikä on linjassa ympäristötavoitteidemme ja vuonna 2021 lanseeratun Planet Passionate Communities -aloitteen kanssa.

Olemme sitoutuneet kestävien käytäntöjen edistämiseen

Planet Passionate Communities -aloite toimii hyväntekeväisyystoimintamme kärkenä kymmenen vuoden mittaisen, kunnianhimoisen Planet Passionate -kestävän kehityksen ohjelman puitteissa. Planet Passionate Communities -aloitteen kautta pyrimme tukemaan ihmisiä ja yhteisöjä ympäri maailmaa, edistäen samalla kestäviä käytäntöjä ja vastuullisesti hankittujen materiaalien käyttöä.

Osana sitoutumistamme kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan olemme globaalisti mukana myös merien puhdistustoiminnassa ja kierrättäneet yli 2,219 miljoonaa PET-pulloa vuodesta 2020 lähtien. Osa muovista on otettu uudelleen käyttöön eristemateriaaleissamme. Olemme lisäksi onnistuneet vähentämään kaatopaikoille lähetettävän jätteen määrää 42 prosentilla, mikä tarkoittaa yli 9,700 tonnin vähennystä tähän asti.

Yksi painopisteistämme on uusiutuvan energian käyttö. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä tuottaa 20 % koko energiatarpeestamme uusiutuvilla energialähteillä omilla tuotantolaitoksillamme. Tavoitteen saavuttamiseksi pyrimme asentamaan aurinkopaneelijärjestelmiä kaikkiin Kingspanin omistamiin laitoksiin. Esimerkiksi Kingspan Eristetyt Paneelit -divisioonamme asensi maaliskuussa 2022 Paraisten tehtaalle 1 600 aurinkopaneelia, jotka tuottavat yhteensä 524,37 MWh uusiutuvaa energiaa vuosittain.

Taimiteko on konkreettinen teko ympäristön hyväksi

Taimiteko-yhteistyön avulla haluamme osallistua paremman maailman rakentamiseen tulevia sukupolvia varten. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja haluamme jatkossakin tehdä kaikkemme ympäristön hyväksi. Luonto on arvokas ja meidän tulee elää harmoniassa sen kanssa, sillä olemme vain yksi pieni osa tätä suurta planeettaa.

Taimiteon kautta voimme konkreettisesti hillitä ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja tarjota nuorille kesätyömahdollisuuksia. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua tähän toimintaan.

Kingspan Oy:n henkilöstöä vieraili istutuskohteella Virroilla, jossa he pääsivät myös itse kokeilemaan taimien istuttamista. Kuva: Kingspan, Kari Leo photography.

Kingspan on globaalisti toimiva, johtava eristemateriaalien valmistaja. Vuonna 1965 Irlannissa perustettu Kingspan työllistää nykyään yli 19 000 henkilöä ja sillä on toimipisteitä yli 70 maassa. Eristemateriaalien asiantuntijana Kingspan tarjoaa markkinoiden parhaimpia eristysratkaisuja, jotka tunnetaan erittäin tehokkaista eristemateriaaleista ja paloturvallisista ratkaisuista. Kingspanin energiatehokkaiden eristelevyjen ja eristettyjen paneelien avulla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ohuempia seinä-, katto- ja lattiarakenteita, jotka mahdollistavat energiatehokkaat ohuet rakenteet ja mahdollistavat tehokkaamman tilankäytön ja paremman eristyskyvyn kuin perinteisillä eristysratkaisuilla. Kingspanin tuotteita valmistetaan Suomessa Kankaanpäässä ja Paraisilla.

Valtakunnallisen nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa työllistetään alle 18-vuotiaita, pääasiassa peruskoulun päättäviä nuoria sekä lisätään Suomen metsien hiilinieluja. Kuusen ja männyn taimia istutetaan alueille, jotka eivät ole olleet enää vuosikymmeniin aktiivisen metsä- tai maatalouden piirissä tai ovat poistuneet turvetuotannosta. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta. www.taimiteko.fi

Nina Jylhä viestinnän suunnittelija nina.jylha@4h.fi